Комисар Йотингер приветства политическото споразумение относно преразгледаната Директива за ядрена безопасност
Европейският комисар по енергетика Гюнтер Йотингер заяви: "Ядрената безопасност е от първостепенно значение за всички европейски граждани и ние трябва да насочим всички наши усилия, за да сме сигурни, че във всяка една ядрена централа на територията на ЕС се съблюдават най-високите стандарти за безопасност. Тази Директива, след като бъде официално приета, ще помогне да се гарантира непрекъснатото подобряване на безопасността на нашите ядрени инсталации ".

Преразгледаната директива ще засили ролята и независимостта на националните регулатори, ще спомогне да се увеличи прозрачността по въпроси, свързани с ядрената безопасност. Тя ще въведе система от европейски партньорски проверки, които да се извършват най-малко веднъж на всеки десет години. Също така ще гарантира, че европейските правила за ядрена безопасност са в съответствие с най-новите международни стандарти.

За повече информация: Nuclear Safety Directive on the Commission’s website.

 
Българско ядрено дружество
БЪЛГАРСКОТО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО организира ежегодната си конференция на тема "Ядрената енергетика за хората" в периода на 23-26 септември 2014 г. в Чифлика Спа Ризорт. Същата се провежда със съдействието на Български Атомен Форум, АЕЦ "Козлодуй" и Европейското Ядрено Дружество.
Подробна информация може да бъде намерена на сайта www.bgns.bg


 


Website created by PSP Computers | Valid HTML