Комисар Йотингер приветства политическото споразумение относно преразгледаната Директива за ядрена безопасност
Европейският комисар по енергетика Гюнтер Йотингер заяви: "Ядрената безопасност е от първостепенно значение за всички европейски граждани и ние трябва да насочим всички наши усилия, за да сме сигурни, че във всяка една ядрена централа на територията на ЕС се съблюдават най-високите стандарти за безопасност. Тази Директива, след като бъде официално приета, ще помогне да се гарантира непрекъснатото подобряване на безопасността на нашите ядрени инсталации ".

Преразгледаната директива ще засили ролята и независимостта на националните регулатори, ще спомогне да се увеличи прозрачността по въпроси, свързани с ядрената безопасност. Тя ще въведе система от европейски партньорски проверки, които да се извършват най-малко веднъж на всеки десет години. Също така ще гарантира, че европейските правила за ядрена безопасност са в съответствие с най-новите международни стандарти.

За повече информация: Nuclear Safety Directive on the Commission’s website.

 
Радиопредавания за ядрената енергетика
Български Атомен Форум съвместно с Дарик радио стартират цикъл от предавания, обхващащи различни аспекти на ядрената енергетика.
Същите ще бъдат излъчвани в рубриката „Зелени Алтернативи”, в периода октомври 2014 – юни 2015 г., и ще бъдат на следните теми:

1. Физиката и ядрената енергетика

2. Основни аварии в АЕЦ в света. Аварии в АЕЦ „Козлодуй”

3. Различни поколения ядрени реактори (ЯР)– период от време, когато те са били в експлоатация, основни характеристики, предпоставки за преминаване от едно към друго поколение.

4. Оценка на риска за ядрена авария в АЕЦ

5. Радиофобия – влиянието на авариите в АЕЦ върху обикновения човек

6. Атомните централи на България

7. Ползата от АЕЦ „Козлодуй” за България

8. Алтернативи на Ядрената Енергетика

9. Радиоактивни отпадъци 

10. 1-4 блок в АЕЦ „Козлодуй” - в процес на снемане от експлоатация 

11. АЕЦ „Козлодуй” – място на централата в енергийния микс на България 

12. Строителство на нова АЕЦ в България 

13. Бъдещето на ядрената енергетика 

14. Възможности за кариера в ядрената енергетика

15. Политиците, зелените и ядрената енергетика

Целта на тази инициативата е да се предостави на обществото повече информация за този стратегически за България отрасъл.


 


Website created by PSP Computers | Valid HTML