За нас
Профил на Булатом

Сдружението БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ (БУЛАТОМ), учредено през м. юни 2001 г., е неправителствена организация, в която членуват инженерингови и строителни фирми, фирми доставчици на оборудване и физически лица, експерти в областта на ядрената енергетика.

Основните цели на БУЛАТОМ са:

Да оказва влияние за формирането на обективно обществено мнение за ядрената енергетика, като част от балансираната енергийна политика на България.
Да защитава интересите на българската ядрена индустрия, както пред държавните институции в страната, така и пред европейските институции чрез Европейския Атомен Форум (ФОРАТОМ).
Да координира дейността на своите членове по подготовката на технически експертизи за държавни и неправителствени организации в страната, както и за международните институции по различни въпроси на ядрената енергетика в България.
Да координира и подкрепя участието на български специалисти в международни конференции и изложби, свързани с ядрената индустрия.

Членство

Членовете на Български Атомен Форум са повече от 50 компании, свързани по един или друг начин с ядрено-енергийния отрасъл. Самото Сдружение е член на Европейския Атомен Форум (Форатом) – асоциацията на европейската ядрена индустрия. По този начин Булатом подкрепя безопасното използване на ядрената енергия в Европа и представлява интересите на българската ядрена индустрия. За преследването на тези цели, Булатом се стреми да участва пълноценно в провеждащия се енергиен дебат в Европа и да съблюдава защитата на интересите на българската ядрената индустрия в дискусиите за енергийното бъдеще на Европа.

Работни групи

Като член на Европейския Атомен Форум, Булатом участва в създадените от Форатом работни групи. По този начин българските представители участват в изготвянето на общите позиции на цялата ядрена индустрия в Европа по всеки един въпрос и в представянето им пред Европейските институции.
Групите, в които Български Атомен Форум има представители, включват работа в следните направления: нови държави членки, транспорт, управление на радиоактивни отпадъци, промяна на климата, извеждане от експлоатация на атомни централи, юридически въпроси, връзки с обществеността.

Външни връзки

Булатом предоставя информация по въпросите на българската ядрена енергетика за медиите и обществеността, а чрез членството си във ФОРАТОМ - за европейските институции и други международни организации. Важна роля има в осигуряването на информация за световния ядрен отрасъл, за отношението на европейските парламентаристи към ядрената енергетика изобщо и в частност към българската. Сдружението действа като форум за контакти, дискусии и общи действия на членовете си чрез организирането на конференции и семинари. Поддържа връзки с правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина.
 
Устав
 


Website created by PSP Computers | Valid HTML