СЕКЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Обща информация за конференцията


Първи ден

Пленарна сесия:
-  Поздравителни адреси;
-  Доклади свързани със състоянието на ядрени проекти в изпълнение в момента;
-  Доклади от представители на дипломатическия корпус.

Втори ден

Секция 1: Перспективи в развитието, експлоатация и поддръжката на ядрени съоръжения – нови подходи.

Секция 2: Технологии и практики при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. Преработка и съхранение на РАО и ОЯГ – обмeн на информация за изпълнение на подобни проекти

Трети ден

Секция 3: Удължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“ – реално състояние и обмeн на информация за изпълнението на подобни проекти. 
Website created by PSP Computers | Valid HTML