ЗА АВТОРИТЕ

Изисквания към докладите :

-       -       Докладите могат да бъдат изготвени в PDFилиWordформат. Същите трябва да бъдат изпратени съобразно дадените срокове, като освен самият доклад, авторът трябва да подготви и съответно изпрати негово резюме и кратко CVсъс снимка. Времето за представяне ще бъде в рамките на 15-20 минути. При подаване на заявката за доклад, съответният автор следва да отбележи в коя секция би желал същият да бъде включен и евентуално предпочитания за времето на представянето му;

-       при подаване на заявката за доклад, съответният автор следва да отбележи в коя секция би желал същият да бъде включен;

-       Материалите трябва да бъдат изготвени на един от работните езици на конференцията - български, руски или английски език, както и изпратени на e-mail адрес : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , на вниманието на г-н Станислав Георгиев – Председател на Научния комитет;

-       всички доклади ще бъдат налични на интернет страницата на Булатом (www.bulatom-bg.org ) до три работни дни след завършване на конференцията.

Важни дати за авторите:


Краен срок за изпращане по електронен път на докладите и резюметата за конференцията

15.05.2018 г.

Краен срок за уведомяване на авторите в коя секция е включен доклада им

29.05.2018 г.

Период на конференцията

6 - 8.06.2018 г.

 
Website created by PSP Computers | Valid HTML