Връзки

Български институции и организации:


Президент - www.president.bg
Народно събрание - www.parliament.bg
Министерски съвет - www.government.bg
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - www.mi.government.bg
Национална Електрическа Компания - www.nek.bg
Агенция за ядрено регулиране - www.bnra.bg
Българско ядрено дружество - www.bgns.bg

Европейски институции:

Европейски съюз - www.europa.eu.int
Европейски парламент - www.europarl.eu.int
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа - www.osce.org
Световна банка - www.worldbank.org
Европейска банка за възстановяване и развитие - http://www.ebrd.com

Международни организации:

Европейски ядрен форумwww.foratom.org
Европейско ядрено дружество - www.euronuclear.org
Международна агенция за атомна енергияwww.iaea.org
Световна ядрена асоциация - www.world-nuclear.org
Световен съвет на ядрените работници - www.wonuc.org
Световен енергиен съвет - www.worldenergy.org

 
Website created by PSP Computers | Valid HTML