Членове на Булатом
 

"Аден Груп" ООД

АЕЦ “Козлодуй”


"АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД

"Астро Инженеринг" ООД

Атомстройекспорт

АРЕВА

"АСУ КОТОВА СОФТ" ООД

"Атоменергопроект" ООД

"Атоменергоремонт" ЕАД

"АТП - Атомтоплопроект" ООД

"Брейв Мастър Лоджистик" ЕАД

Българско Ядрено Дружество

"ГЕО Чонов" ООД

"Гоу Ахед Техник" ЕООД

"Главболгарстрой" АД

"Евро Лигал Груп" ООД

"ЕВРО СТАРС" ООД

"Електрически системи" ООД

"Електроенергопроект" ООД

"Елкабел" АД

"ЕЛ Тест" ЕООД

"Енемона" АД

ЗАД "Енергия"

"ЕнергоСервиз" АД

"Енергоремонт Холдинг" АД

"ЕНПРО Консулт" ООД

"Жените в ядрена индустрия - България"

"Заводски строежи-Козлодуй"


"ИКюИ България" АД

"ИнтерАтомЕнерго" ООД

"Интерприборсервиз" ООД

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

АД "Йонев, Вълков и Ненов"

"Квант Инженеринг" ООД

"Кимтех България" ООД

"Комос" ООД

"Краностроене-Инженеринг" ЕООД

"Мерком" ЕООД

Консорциум "Метеорологични Системи и Екипировка"

"Минстрой Холдинг" АД

СД "Мистрал - ТСС"

"УорлиПарсънс Нюклиър Сървисис" ЕАД

"Омега - СН" ООД

"ОНЕТ Технолъджис България"ООД

"Оскар-Ел" ЕООД

"Партнърс Мейнт Къмпани" ООД

"ПМУ" АД

"Просървиз НТ" ООД

ДП "Радиоактивни отпадъци"

"Риск Инженеринг" АД

Санкт-Петербургски Държавен Политехнически Университет

Сандвик България ЕООД

"Сиана Електрик" ЕООД

"Сименс" ЕООД

"Симлоджик" ЕООД

"Старт Инженеринг" АД

"ТИТА Консулт" ООД

"Уестингхаус Енерджи Систъмс" ООД - клон България

Фондация “Евгений Балабанов”

"Филкаб" АД

"Хидроремонт ИГ" ООД

Катедра “Атомна физика” към ПУ “Паисий Хилендарски”

Технически Университет - София

РУ "Ангел Кънчев"

Борис Пеков

Валентин Терзиев

Васил Ничев

Владимир Христов

Генчо Генчев

Иван Генов

Иван Илиев

Красимир Николов

Йордан Костадинов

Петко Петков

Росен Вълчев

Симеон Симов

Събин Събинов


 
Website created by PSP Computers | Valid HTML