РЕГИСТРАЦИЯ


>>>> ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ <<<<ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ


Такса правоучастие (в лева)


Преди 30.04.2018

След 30.04.2018
Участник

500

550

Член на Булатом

400

450

Млади специалисти и студенти (до 28 годишна възраст )

300

350Таксата включва: организация на конференцията, достъп на участниците до научните сесии и изнесените доклади, които след завършване на конференцията ще бъдат качени на интернет страницата на Булатом (www.bulatom-bg.org ), материали за конференцията, делегатски комплект, 3 обяда (6.06.2018г., 7.06.2018г. и 8.06.2018г.), коктейл на 6.06.2018 г., дегустация на вино на 7-ми юни 2018г., кафе-паузи.


Заплащането на такса правоучастие се извършва задължително авансово чрез:

·   Платежно нареждане по банкова сметка на Булатом :

SWIFTBIC код на ДСК ЕАД: STSABGSF

Банкова сметка ( лева) –BG69STSA93000022263549

Моля изпишете ясно Вашето име и “Международен ядрен форум” върху всички банкови документи.

Оригиналната фактура за такса правоучастие участниците ще получават по имейл и при регистрацията, преди началото на конференцията.

ВАЖНО УСЛОВИЕ!

Плащането на такса правоучастие, както и плащането на хотелското настаняване по банков път е гаранция за регистрацията на делегата, както и за настаняването му в избран от него хотел. Организационният комитет не поема ангажимент за запазване на хотелски стаи и регистрация на участници без преведена такса правоучастие и заплатено хотелско настаняване.

Плащане в брой или с кредитна карта на място ще се допуска само за участници в конференцията, които са заявили желание за участие след 1 юни 2018г.


УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ

•             Преди 30.04.2018г.- се възстановява сума равна на таксата правоучастие, като от нея се удържат стойността равна на 10 % от такса правоучастие за административни разходи.

•             Преди 15.05.2018г. - се възстановява сума равна на таксата правоучастие, като от нея се удържат стойността на първата нощувка в заявения вече хотел и 50 % от такса правоучастие за административни разходи.

•             След 15.05.2018г. – не се възстановяват суми от такса правоучастие
 
Website created by PSP Computers | Valid HTML