Общо достъпна информация за Проекта Белене

 • В момента в обществото се води интензивен дебат около бъдещето на ядрената енергетика, в това число на двата перспективни проекта, които са в процес на структуриране и избор на варианти за реализация:

  • ​Проектът за изграждане на ядрена мощност на одобрената нова площадка край Козлодуй. 

  • Проектът за изграждане на ядрена мощност на площадка „Белене”.

 • Като основна неправителствена организация, изразяваща позицията и интересите на компаниите от ядрения сектор в България, БУЛАТОМ подкрепя всички усилия насочени към намирането на работеща формула за реализацията на всеки един от тези проекти, в най-краткия възможен срок.

 • Пълна и подробна информация за проекта за изграждане на ядрена мощност на одобрената нова площадка край Козлодуй може да бъде намерена на следния линк.   

 • Същевременно понастоящем, поради липса на активна проектна организация за АЕЦ Белене, обществото е лишено от източник на публично-достъпна информация за историята, характеристиките, и перспективите на този проект.

 • С разработката на този сайт, БУЛАТОМ си поставя за цел предоставяне на обществото на синтезирана актуална публична информация, под формата на интерактивна обществено достъпна интернет базирана платформа, посветена на проекта за изграждане на АЕЦ Белене.

 • При разработката на сайта е използвана изцяло публична информация от различни източници, включително от архива на БУЛАТОМ.

 • Предоставяйки горната информация в синтезиран и структуриран вид, БУЛАТОМ приема, че тази информация отразява в достатъчна степен основните характеристики на проекта, станали обществено достъпни през годините, без да се ангажира с отговорност за основанията и достоверността на анализите, използвани като основа за публикуване на използваните публични източници.   

 • Съответно, използването на информацията, публикувана в тази платформа за други цели, освен за общо запознаване с обхвата на информацията по проекта АЕЦ Белене, станала достъпна през годините, е изцяло извън отговорността на сдружението Български Атомен Форум.

 • По поръчка на БУЛАТОМ, събирането на изходната информация, нейната обработка и организация, както и представянето и в тази платформа е извършено от консултантска компания СЕЛМЕДА ООД.