Skip to content

ТРАДИЦИОННА МЕЖДУНАРОДНА ЯДРЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

 

15 юни – 17 юни, 2016
Варна, в.к. „Ривиера“

 

 

ОТКРИВАНЕ И ПЛЕНАРНА СЕСИЯ , Сряда, 15 юни 2016 г.

 1. Поздравителен адрес и презентация от г-н Борислав Станимиров, Заместник-председател на Агенция за ядрено регулиране по тема : Продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“ – Лицензионен статус.
 2. Доклад на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, Венцислав Захов, ръководител отдел „Електрически режими“ в ЦДУ.
 3. РОСАТОМ – профил и проекти: Водени от световните енергийни предизвикателства. Г-н Вадим Титов, Росатом, Русия.
 4. Презентация Н. Пр. Мариян Якобоци, Посланик на Словакия в Република България.
 5. Перспективи за довършване на АЕЦ Белене без участие на държавата. Г-н Никита Христов, Риск Инженеринг, България.
 6. Управление на отработеното гориво от работа на атомни централи – пътища за преработка на отработеното гориво. Г-н Кристофор Ксери, Директор на Отдел Цикъл на Ядреното Гориво и технологии за РАО, МААЕ, Австрия.
 7. Енергетиката на България в новите условия, определени от конференцията за изменението на климата, проведена в Париж в края на 2015 г. Г-н Славчо Нейков, Председател на Института за Енергиен Мениджмънт, България.
 8. Ядрената програма на Иран – планове и развитие. Г-н Мохамад Чодя – Генерален Директор, Г-н Мохамад Мохсен Ертеджай – Заместник, отговарящ за ядреното гориво, Компания Тавана, Иран.
 9. Представяне на Шкода Ядрено Машиностроене, Йозев Перлик, Шкода ЯМ АД, Чехия.
 10. Интегрирана оферта за услуги. Г-н Дмитри Пашевич, Русатом Сервис, Русия.
 11. Култура на сигурност. Г-н Тодор Георгиев, АЕЦ „Козлодуй“, България.

 

СЕКЦИЯ 1, Четвъртък, 16 юни 2016

 1. Взаимодействие между култура на безопасност и култура на сигурност. Г-н Владимир Янков, Г-жа Емилия Дончева. АЕЦ „Козлодуй“, България.
 2. Системи за мониторинг на напрегнатото и деформираното състояние на защитните черупки на блокове 5 и 6 като гаранция за безопасната и екологично чиста експлоатация на ядрените съоръжения на площадката на АЕЦ “Козлодуй“. Г-н Станислав Христакиев, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 3. Обратна връзка от експлоатационния опит, произтичащ от събития от ниско ниво и почти събития. Светломир Митков, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 4. Управление на нерадиационни аспекти на околната среда при експлоатация на АЕЦ “Козлодуй”. Мирослав Манолов, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 5. Специфика на системата за управление в АЕЦ “Козлодуй”, Димитър Андонов, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 6. Система за непрекъснат контрол на активността на първи контур в АЕЦ “Козлодуй” – реализация и резултати. Антон Матеев, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 7. Ядрено обучение, обучение и подпомагане. Всеволод Витиазев и Артем Ушаков, Русатом Сервис, Русия .
 8. Алтернативни източници на ел. захранване при обезточване. Румен Кошутански, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 9. Химия и екология в АЕЦ “Козлодуй”. Стефка Ваклинова, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 10. Прилагане на нови методи за експлоатационен безразрушителен контрол на оборудването в АЕЦ Нововоронеж-2 и Ленинградска 2. Васил Ничев, АйКюСи, България.

 

СЕКЦИЯ 2, Четвъртък, 16 юни 2016

 1. Управление на изведени от употреба високоактивни радиоактивни източници от ядрени приложения. Августин Найденов, ДП РАО, СП „ПХ РАО Нови хан”, България.
 2. Радиационен мониторинг в райони на съоръженията за преработка и съхранение на РАО и съхранение на ОЯГ на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Русиян Цибрански, Н-к отдел РМ, Управление “Безопасност”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, България.
 3. Подготовка на СП „ПХ РАО – Нови хан” за извеждане от експлоатация. Елка Анастасова, ДП РАО, СП „ПХ РАО Нови хан”, България.
 4. Технологии за циментиране на шламове и утайки. Анка Малакова, ДП РАO, СП „РАО Козлодуй”, България.
 5. Реконструкция и модернизация на КСК, осигуряващи технологичния процес за обработване на РАО, приемани в СП „РАО – Козлодуй” в резултат на дейностите по ИЕ на блокове от 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй”. Владислав Павлов, ДП РАO, СП „РАО Козлодуй”, България.
 6. Извеждане от експлоатация – напредък и предизвикателства. Момчил Казаков, ДП РАО, СП ”ИЕ 1-4 блок”, България.
 7. Показатели за безопасност при дейностите по управление на материални потоци при извеждане от експлоатация. Малина Разложка, ДП РАО, СП ”ИЕ 1-4 блок”, България.
 8. Радиохимия в процеса на извеждането от експлоатация. Елена Стоянова, ДП РАО, СП ”ИЕ 1-4 блок”, България.
 9. Осигуряване на качеството на резултатите от изпитвания, проведени в изпитвателна лаборатория „Радиохимия”. Пирин Христов, ДП РАО, СП ”ИЕ 1-4 блок”, България.
 10. Проект “Съоръжение за извличане на твърди радиоактивни отпадъци” Лот 1, АЕЦ „Ровно”. Георги Вътев, ONET Technologies Bulgaria/ ОНЕТ Технолъджис, България.
 11. Управление на ядрените отпадъци – пионерски решения от Финландия. Кари Расилайнен, Технически изследователски център на Финландия, Финландия.
 12. Проект СОКРАТ за визуално безразрушително изследване на корпуса на реактор ВВЕР 1000/ 320 АЕЦ „Ровно”. Георги Вътев, ОНЕТ Технолъджис, България.

 

СЕКЦИЯ 3, Петък, 17 юни 2016

 1. Интегриране на програмите за академично образование и специализирано обучение в областта на ядрените технологии”/ “Реализация и кариера в ядрения отрасъл – това е повече от работа. Здравка Ангелова-Цолова, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 2. Възможности за работа и кариерно развитие в АЕЦ “Козлодуй”. Ралица Раднева, Експерт психолог. България.
 3. Изграждане на КОРОНА Академия и стъпки към внедряване на ECVET. Маринела Илиева, Риск Инженеринг, България.
 4. Презентация на  ОНЕТ Технолъджис, България-Роберт Ваклев.

СЕКЦИЯ 4, Петък, 17 юни 2016

 1. Удължаване срока на експлоатация на корпуса на реактора на 5 блок в АЕЦ „Козлодуй“. Г-н Илдар Акбашев, ОКБ „Хидропрес“, Русия.
 2. Опит от удължаване срока на експлоатация на оборудването и тръбопроводите на реакторната установка на блокове ВВЕР-1000-Павел Акимов, Русия.
 3. Прогнозиране степента на крехкост на материалите на корпуса на реактора на блок 5 в АЕЦ Козлодуй-Дмитри Ерак, NRC “Kurchatov Institute”.
 4. Експлоатационния опит на JSC Afrokantov OKBM при проверка и обслужване на удължаване срока на експлоатация на АЕЦ-и в и извън Русия. Сергей Новиков, JSC AFRIKANTOV OKBM, Русия.
 5. Мисията SALTO на МААЕ – важен етап от процеса на продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Георги Игнатов/ Г-жа Даниела Георгиева, АЕЦ „Козлодуй”, България.
 6. Удължаване срока на експлоатация на атомните централи в Русия-Сергей Третяков, Русия.
 7. Опит от провеждане на втория периодичен преглед на безопасността (ППБ) на блок 5 на АЕЦ “Козлодуй”. Владимир Попов, АЕЦ „Козлодуй”, България.
 8. ПСЕ на 5-ти блок, извършени дейности и предварителни резултати. Ирен Игнатова, Борис Иванов, АЕЦ „Козлодуй”, България.
 9. Дейности по контрол и оценка на оборудване от II-ри контур на 5-ти блок. Цветан Оведенски, Елена Ничева, Владислава Лалова, АЕЦ „Козлодуй”, България.
 10. Удължаване на срока на експлоатация на основни строителни конструкции на блок 5-Георги Върбанов, Риск Инженеринг АД, България.

ПОСТЕРНА СЕСИЯ КЪМ СЕКЦИЯ 4, Петък, 17 юни 2016

 1. Лицензионен подход при осигуряване дългосрочната експлоатация на енергоблокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”. Светослав Найденов, АЕЦ „Козлодуй”, България.
 2. Резултати от обема изследвания на ОС, направени в процеса на удължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в АЕЦ “Козлодуй”. Людмил Неделчев, АЕЦ „Козлодуй”, България.
 3. Програма за управление на ресурса на кабели и кабелно стопанство на блокове 5 и 6 в АЕЦ “Козлодуй”. Бисер Радославов, АЕЦ „Козлодуй”, България.
 4. Програми за повишаване мощността на блоковете до 104%. Галина Костадинова, АЕЦ „Козлодуй”, България.
 5. ПСЕ – планирани дейности за 6-ти блок. Андрей Славчев, Иво Иванов, АЕЦ „Козлодуй”, България.
 6. “Организиране на ресурсите по проект ПСЕ на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Елена Петрова, Деля Джамбова, АЕЦ „Козлодуй”, България.
 7. Удължаване на живота на бетонови и и метални конструкции. Атанас Котов, АСУ Котова Софт ООД, България.
 8. Управление на ресурса на блокове тип ВВЕР 1000 в АЕЦ “Козлодуй”. Анализ на крехко разрушаване на заварени съединения на парогенератори тип ПГВ-1000М. Галя Димова, АЕЦ „Козлодуй”, България.