Skip to content

ТРАДИЦИОННА МЕЖДУНАРОДНА ЯДРЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

6 юни – 8 юни, 2018
Варна, в.к. „Ривиера“

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, Сряда, 6 юни 2018 г.

 1. Възможности за строителство на нова ядрена мощност в България. Таско Ерменков, Зам. Председател на Комисия по енергетика към ХХХХIV-то Народно събрание.
 2. Проектите на Росатом по света. Вадим Титов, Директор, Росатом Централна Европа, Русия.
 3. CNNC и ядрената енергетика. Сие Дзядзие – Президент и Изпълнителен директор на CNNC, Китай.
 4. Презентация. Н.Пр. Г-н Анатолий Макаров, Посланик на Руската Федерация в Република България.
 5. Презентация. Н.Пр. Г-н Ерик Льобедел, Посланик на Франция в Република България.
 6. Презентация. Ядрената енергетика в Словакия: перспективи и предизвикателства. Н.Пр. Г-н Мануел Корчек, Посланик на Словашката Република в Република България.
 7. Състояние и перспективи за развитие на българската електропреносна мрежа. Г-н Венцислав Захов, Електроенергиен системен оператор, България.
 8. Поздравителен адрес от г-н Геннадий Сахаров – Директор капитални вложения към Държания Строителен надзор и Държавна експертиза към Държавната корпорация Росатом, Русия.
 9. Анализ на риска при довършителното строителство на АЕЦ “Белене”. Г-н Янко Янев, МЦЯК-Виена – Международен център за ядрена компетентност – Виена.
 10. Усъвършенствани интегрални схеми за управление при реализация на проекти за ново ядрено строителство – опит на УорлиПарсънс. Г-н Акоп Малхасян, УорлиПарсънс. 
 11. Удължаване срока на експлоатация на енергоблоковете в Украйна. Опит на ПАО НПП Радии. Олександр Сиора, Радий, Украйна.
 12. Ролята на ядрената енергетика в Европейската енергийна политика. Проф. Аттила Асоди, Упълномощен представител на унгарското правителство по въпросите на АЕЦ “Пакш” 2.
 13. Глобалното развитието на ядрената енергетика – начин за увеличавана на чистия въздух. Г-жа Агнета Ризинг, Генерален Директор на СЯА.
 14. АЕЦ “Белене” – ключ към развитието и сигурността на държавата. Атанас Тасев.
 15. Запазване на светлината на Европа – ролята на ядрената енергетика. Ив Дебазей, Форатом.
 16. Намаляване на стойността на нова атомна централа. Тим Иео, Нов Ядрен Институт.
 17. Дигитализация в сервизното обслужване и производството на резервни части.  Алеш Пресерн, Ръководител н-ние „Сервиз на енергийно оборудване”, Сименс Словения.

 

СЕКЦИЯ 1, Четвъртък, 7 юни 2018 г.

 1. КРУ и електроразпределителни табла. Нови решения. Серхий Решетицкий,  Директор „Управление на проекти“, ПАО НПП Радий , Украйна.
 2. Обещаващи цифрови системи за измерване и контрол. Технически предложения за енергийните блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и за АЕЦ „Белене“. Константин Герасименко, ПИСЦ „СРПА Импулс“.
 3. Глобалният подход на Фраматом за гъвкава експлоатация на АЕЦ. Матиас Крел, Фраматом ГмбХ.
 4. Предложение на Турбоатом за модернизация на турбина К-1000/60/1500-2 в АЕЦ „Козлодуй“.  Виктор Швецов, PJSC Турбоатом.
 5. Радиохимични методи в обхвата на акредитация на радиоекологичния мониторинг в АЕЦ.  Петя Димитрова, АЕЦ „Козлодуй“.
 6. Оценка на риска при нарушения в (на) нормалната експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”. Г-н Емил Стефанов, АЕЦ „Козлодуй“.
 7. Моделиране на трансфера на радиоактивност в почви – софтуерни приложения в АЕЦ. Александър Рупчански, АЕЦ „Козлодуй“.
 8. Споделянето на добри практики от международните организации в ядрената енергетика – инструмент за повишаване безопасността и надеждността  на АЕЦ. Николай Казаков, АЕЦ „Козлодуй“.
 9. Вентилационна система на защитната оболочка – успешно приложение.  Георги Игнатов, УорлиПарсънс.
 10. Радиационно обследване с уреди за IN-CITO измервания. Цветан Андреев, Тита Консулт.
 11. Приложение на вентилационна филтрираща система, базирана на сухи филтри за ВВЕР-1000. Емил Костов, Зоран Вуич, Хавиер Хименс-Ескаланте,Уестингхаус.
 12. Ново биотехнологично почистване на топло-механичното оборудване в енергетични обекти. Атомтехенерго,  Павел Федотов.

 

СЕКЦИЯ 2, Четвъртък, 7 юни 2018 г.

 1. Снемане от експлоатация, дезактивация и освобождаване на метали за повторно използване.  Грегор Краузе, Сайклайф – Швеция АВ.
 2. Подготовка на мисия АРТЕМИС в България. Георги Разложки, ДП РАО.
 3. Прилагане на инженерен и радиационен модел за ефективно изпълнение на снемане от експлоатация на ядрен блок. Цифрово снемане от експлоатация. Димитри Адамович, JSC “NIKIMT-Atomstroy, Иля Цуравлев, Група от компании NEOLANT.
 4. Преработка на твърди РАО при демонтажни работи на етап – извеждане на АЕЦ от експлоатация. Сергей Штефан, Атомтехенерго.
 5. Опит в създаването на съоръжения за обработка на РАО в Русия и проекти извън Русия. Димитри Адамович.
 6. Извеждане от експлоатация – напредък и предизвикателства. Момчил Казаков, ДП РАО.
 7. Управление на извеждането от експлоатация. Бисер Тодоров, ДП РАО.
 8. Съоръжение за преработване и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема. Георги Патеров, ДП РАО.
 9. Управление на конфигурацията при извеждане от експлоатация. Николай Караиванов, ДП РАО.
 10. Инфраструктурно разделяне на обектите на СП ИЕ 1-4 блок от АЕЦ Козлодуй – част: електрическа. Любомир Тодоров, ДП РАО.
 11. Управление на РАО в СП РАО – Козлодуй: технологии и оборудване. Анатоли Цветанов, ДП РАО.

 

СЕКЦИЯ 3, Петък, 8 юни 2018 г.

 1. Резултати от изчисляването на възможността за удължаване срока на експлоатация на реакторната установка на блок № 6 на АЕЦ “Козлодуй”.  Александър Артяков, АО ОКБ “Хидропрес“.
 2. Управление на ресурсите на оборудването и тръбопроводите на реакторната установка тип реактор VVER-1000, които в момента са в експлоатация.  Анатолий Богачов, АО ОКБ „Хидропрес“.
 3. Удължаване на срока на експлоатация на строителните конструкции на блок 6. Георги Върбанов, Риск Инженеринг.
 4. Удължаване срока на експлоатация на помпеното оборудване в АЕЦ. Сергей Новиков, JSC Афркантов.
 5. Управление на стареенето на корпусите на реакторите на 5 и 6 енергийни блокове на АЕЦ „Козлодуй“.  Ирина Оведенска, АЕЦ „Козлодуй“.
 6. Преглед за управление на стареенето във връзка с продължаване срока на експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”. Даниела Георгиева, АЕЦ „Козлодуй“.
 7. Допълнителен срок на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” – препоръки и мероприятия. Цветан Оведенски, АЕЦ „Козлодуй“.
 8. Комплекс аналитично-изчислителни дейности, обосноваващи ДСЕ на РУ.  Цветан Топалов,  АЕЦ „Козлодуй“.
 9. Оценка на неутронното облъчване на реактори ВВЕР 1000 с компютърен код RAPTOR-M3G. Веселин Лефтеров.

 

СЕКЦИЯ 4, Петък, 8 юни 2018 г.

 1. Оценка на емисиите на парникови газове, формирани през целият жизнен цикъл на електрически централи. Георги Колев, АЕЦ „Козлодуй“.
 2. Новите изисквания в областта на радиационната защита и тяхното практическо приложение в АЕЦ „Козлодуй”.  Валентина Станчева, АЕЦ „Козлодуй“.
 3. Привличане и възможности за развитие на млади специалисти в АЕЦ „Козлодуй”. Ралица Раднева, АЕЦ „Козлодуй“.
 4. Организация на обучението за контролиращ физик в с-р „РФТ”. Стоян Кръстев, АЕЦ „Козлодуй“.
 5. Приложение на програма TRACE за проектни анализи на безопасност за АЕЦ Гьозген. Калиопа Манчева и Евгени Борисов, GCR.
 6. Перспективи пред обучението по ядрена сигурност. Професор д-р Димитър Димитров, УНСС.
 7. Гореща камера на СП „ПХ РАО – Нови Хан“. Августин Найденов, ДП РАО.