Skip to content

ТРАДИЦИОННА МЕЖДУНАРОДНА ЯДРЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

5 юни – 7 юни, 2019
Варна, в.к. „Ривиера“

 

Пленарна сесия

9-05-Поздравителен адрес от г-н Румен Радев-Президент на РБългария
9-40-Поздравителен адрес от г-н Петьо Иванов-изп.директор на БЕХ
10-10-Глобално състояние и перспективи на ядрената енергетика-г-н Дохее Хан-МААЕ
10-20-Проектите на Росатом по света-г-н Евгений Пакерманов-РОСАТОМ Оверсиис
10-30-Информация за развитието на CNNC в последно време-г-н Zhenghui Liu
11-10-Дейност на Арева-Фраматом в България-г-н Бернард Фонтана-FRAMATOME
11-20-Ядрената енергетика в Европа-последни новини-г-жа Джесика Джонсън-ФОРАТОМ
11-50-Презентация-г-жа ЕВА ПОВЕДАНО-Икномически и търговски Консул към Посолство на Испания
14-00-Бъдещо развитие на ЕЕС на България и мястото на АЕЦ Белене в нея-г-н Антон Славов-ЕСО
14-40-Реактори с малка мощност-състояние и перспективи-г-н Йордан Йорданов-НУКЛЕОН
15-00-Икономическото влияние на мега проектите-г-н Янко Янев-МЦЯК-Виена
15-20-Стратегия за развитие на ядерното гориво за АЕЦ с ВВЭР реактори-г-н В.В.Смирнов-ТВЕЛ
15-40-Процедура по Оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност-г-жа Б.Симеонова-АЕЦ Козлодуй-Нови мощности
16-30-Взаимодействието на АЕЦ Козлодуй ЕАД с международните ядрени организации-път за достигане до най-високите стандарти-г-н Николай Казаков-АЕЦ Козлодуй
16-50-АЕЦ Ханхикиви-1-подход на Феновойма-г-н Кр.Авджиев-ФЕНОВОЙМА
17-10-Програма за проактивно управление на технологичното (морално) остаряване-г-н Валентин Илиев-АЕЦ Козлодуй
17-30-Сравнение на цени-вреди при различна година на пуск на АЕЦ Белене-г-н Никита Христов-РИСК ИНЖЕНЕРИНГ

 

 Постерна сесия към Пленарна сесия

1-Повишаване на информираността и подобряване на компетенциите при управление на риска в големи инфраструктурни обекти-проф.Н.Михайлов и д-р Цв.Георгиев-РУ Кънчев
2-Разширяване обхвата на TRACE модела на АЕЦ Гьосген за Гилотинно късане на парна линия и среден теч от I контур-г-н Е.Борисов и г-жа К.Манчева-GCR
3-Постер-проф.Николай Михайлов-РУ Ангел Кънчев

4-Процедури за контрол на концентрациите и на държавните помощи пред Европейската комисия и дела пред Общия съд и Съда на Европейския съюз в областта на ядрената енергетика и значение на създаваната практика за проекта АЕЦ Белене – Г-н Тодор Ненов – Адвокатско Дружество Йонев, Вълков, Ненов

 

 Секция 1

9-00-Иновационни решения за реализация на проекти СКУ в АЕЦ-г-н С.Решетицкий-ПАО НПП Радий
9-20-Анализ на разпространението на стопилката и на взаимодействието и с бетона по време на извънкорпусната фаза на тежка авария в херметичната обвивка на ВВЕР-1000-г-жа В.Саръева-ЕНПРО
9-40-Нови възможности за услуги в АЕЦ Козлодуй-химическа обработка на отработени смоли с цел намаляване обема на радиоактивните отпадъци-г-н Матиас Крел-Фраматом ГмбХ
10-00-Опит на Киевски институт за енергийни проекти в снемане от експлоатация на АЕЦ и управление на ОЯГ в Украйна-г-н Олександр Фоменко-КИЕП
10-20-Контейнерите на Шкода за отработеното гориво от ВВЕР реактори-25 години опит-г-н Лудек Урбан-ШКОДА
10-40-Организация на управление на стареенето на конструкциите и компонентите по време на допълнителния срок на експлоатация на 5 и 6 бл.на АЕЦ Козлодуй-г-жа И.Оведенска-АЕЦ Козлодуй
11-30-Перспективни цифрови системи за контрол и управление. Технически предложения за енергоблоковете в АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене-г-н К.Херасименко-ИМПУЛС
11-50-Обосновка на остатъчния ресурс на херметичната конструкция за периода на ДСЕ, като гаранция за безопасна и екол.чиста експлоат.на ядр.съоръж.на площадката на АЕЦ Козл-г-н Ст.Христакиев-АЕЦ К
12-10-Управление на стареенето на оборудването в АЕЦ-г-жа Ирина Клеменская-РОСАТОМ
12-30-Квалификация АСУТП и Ел.оборудване на устойчивост към техногенни въздействия-изисквания към проекта за АЕЦ с реактор ВВЕР-1000-г-н Алексей Теняков-ТЕНЗА
12-50-Управление на стареенето в АЕЦ Козлодуй-нормативи, практика и безразрушителен контрол-г-жа Галя Димова-АЕЦ Козлодуй
13-10-Основни строителни конструкции на АЕЦ Козлодуй. Перспективи за дългосрочна експлоатация-г-н Г.Върбанов-РИСК ИНЖЕНЕРИНГ
13-30-Оценка на устойчивостта на бризгални басейни срещу екстремни метеорологични и сеизмични външни събития-г-н Любен Ташев-АЕЦ Козлодуй

 

Постерна сесия към Секция 1

1-Модернизация на турбината на блок 5 във връзка с повишаване мощността и обосновка за удължаване срока на експлоатация на КСК 2-ри контур на блок 6 на АЕЦ Козлодуй – Цветан Оведенски – АЕЦ Козлодуй

2-Механизми на деградация и експлоатационен контрол на възела за заваряване на преходника на колектора I-ви контур към щуцера Ду 1200 на парогенератора тип ПГВ-1000М в АЕЦ „Козлодуй“ – Елена Ничева-АЕЦ Козлодуй

3-Надеждностен анализ на Система за аварийно въвеждане на борeн разтвор високо налягане с променен алгоритъм на изпробване при регламентни изпитания в АЕЦ Козлодуй-Г-н Емил Стефанов-АЕЦ Козлодуй

4-Постер-Детектиране на изменения в радиационния статус на околната среда от трансграничен пренос-г-н Русиян Цибрански-АЕЦ Козлодуй

5-Постер-Автоматизиране на процесите на метрологични проверки и калибрирания в АЕЦ Козлодуй-г-н Тодор Тодоров, г-н Бисер Борисов-АЕЦ Козлодуй

 

Секция 2

9-00-Втвърдяване на радиоактивни отпадъци с APS полимер-г-н Райчо Йончев-РИСК ИНЖЕНЕРИНГ
9-20-Програмата на JRC за извеждане от експлоатация и управление на РАО-г-жа Катя Любомирова-Европейска Комисия
9-40-Основни аспекти на актуализираната стратегия за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци-г-н Антон Иванов-ДПРАО
10-00-Ролята на Орган за контрол от вида-С-Освобождаване от регулиране при ДПРАО при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения-г-н Янчо Димов-ДПРАО
10-20-СП ПХ РАО-Нови хан-от съоръжение за погребване на РАО към извеждане от експлоатация-г-н В.Анастасов
10-40-Дейности в подготвителния етап за извеждане от експлоатация на СП ПХРАО-Нови хан-г-жа Елка Атанасова-ДПРАО
11-30-Управление на материалните потоци от дейности по ИЕ на 1-4 блок на АЕЦ Козлодуй-г-н Живко Кончовски-ДПРАО

11-50-За доверие, основано на информация – Розина Русинова – ДПРАО 
12-10-Въвеждане в експлоатация на съоръжение за плазмено изгаряне в ДПРАО-г-н Илиян Димитров-ДПРАО
12-30-Проект за демонтаж на Първи контур, парогенератори, вътрешно корпусни устройства и корпус на реактора на блокове от 1-4 на АЕЦ Козлодуй-г-н Николай Караиванов-ДПРАО
12-50-Предизвикателства и перспективи при изграждане на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци-г-жа Пенка Софрониева-ДПРАО

 

Секция 3

8-10-АЕЦ Козлодуй-състояние и перспективи-г-н Вожидар Рачев-АЕЦ Козлодуй
8-25-Българският Енергиен Сектор-г-н Доминик Гранше-Регионална икономическа служба-Посолство на Франция
8-35-Френският ядрен сектор-г-н Филип Пиерар-Регионален съветник по ядрените въпроси-Посолство на Франция
8-50-Представяне на Международния институт за ядрена енергия I2EN-Франция