Булатом взе участие в конференцията „Енергийна стратегия на България: План за енергийна сигурност“

На 24 ноември 2023 г. в Народното събрание се проведе организираната от Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите, конференция „Енергийна стратегия на България: План за енергийна сигурност“. Участие в нея взеха представители на всички парламентарни групи в 49-то Народно събрание, министри, представители на изпълнителната власт, на синдикалните организации, индустрията, академичните среди и видни енергийни експерти. Основните теми, които бяха разгледани и дискутирани бяха: “Енергийната стратегия и сигурност на България – политическите гледни точки”; “Енергийната сигурност и източници на енергия: възможности, политики и приложения в индустрията в България”; “Ядрената енергия – ключов компонент от енергийния микс и сигурност на България и основополагаща за зеления преход в Европа” и “Българският принос за зеления преход – развитие на нови производства за технологии с нулеви нетни емисии. Иновациите на България и приложението им в индустрията“.

Според Цветелина Пенкова целта на конференцията е посредством обединяването на силите и сътрудничеството между държавните институции, индустрия, академичен и неправителствен сектор и синдикати да се изгради една независима, стабилна и надеждна енергийна система, а Народното събрание е полето, където трябва да бъдат положени основите на този процес.

От името на Булатом, председателят на Управителния съвет д-р инж. Богомил Манчев в своето изказване изрази позицията на сдружението ,че проекта на „Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година, с хоризонт до 2050 година“ трябва да бъде приета в началото на следващата година от Народното събрание и хоризонта да бъде увеличен до 2055 г. Това според него е необходимо, защото след извеждането от експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ през този период, ние трябва да имаме визия с какво ще заместим тези мощности. Според Булатом България ще има нужда от изграждането на още два ядрени блока, като това в никакъв случай не се основава на планиранo и прогнозиранo увеличаване на електропроизводството и неговата консумация, напротив целта е да се запазят сегашните нива на електропроизводство, но да се работи в посока на по-ефективното използване на произведената електроенергия.

Според Богомил Манчев решението за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ“ Козлодуй“ е „този важен стимул, който би могло да накара много млади хора да се върнат на учебните скамейки и да се готвят да бъдат такива, които да участват в изграждането и експлоатацията на централата“. Според него само при изграждането на новите два блока в АЕЦ „Козлодуй“ ще са нужни общо над 40 000 души. За преодоляване дефицита на кадри и създаването на нови такива, виждането на Богомил Манчев е, че трябва всички да положат усилия, това не е отговорност само на Министерството на енергетиката, но и на присъстващите в залата научно приложни институти и университети, а така също и на всички компании работещи в ядрената енергетика, те също трябва да положат усилия да обучават нови млади хора.

„Няма нови технологии и иновации без достъпна енергия, която да е на прогнозируема цена“ каквато е енергията произведена от ядрените централи, ето защо според Богомил Манчев всички големи индустрии като Китай, САЩ, Франция, Швеция и Великобритания планират изграждане на нови ядрени мощности. 

Какво още каза Богомил Манчев, може да проследите в приложеното видео

 

Още по темата може да прочетете тук