Булатом взе участие в брифинг организиран от евродепутата Цветелина Пенкова

На 22 март 2024 г. Изпълнителният секретар на Булатом Станислав Георгиев взе участие в организирания от депутата от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Цветелина Пенкова брифинг в Националния пресклуб на БТА в София. На него представители на българската индустрия и енергетика представиха документа “Приоритети за българската индустрия и енергетика – настояще и бъдеще”. Той включва седем национални приоритети, които според Цветелина Петкова трябва да се защитават от членовете на Европейския парламент (ЕП) в следващия мандат 2024-2029 година.

В изготвянето на документа се включиха Асоциацията на индустриалния капитал в България, ЕСО, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация на циментовата индустрия, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Еврохолд България АД, Холдинг КЦМ 2000 и Българския атомен форум (BulAtom).

Според Цветелина Пенкова този документ ще „гарантира приемственост между евродепутатите в този мандат и в предстоящия такъв“.

Булатом активно участва при написването на Вторият приоритет свързан с развитието на ядрената енергетика в него се казва следното:
Българските ядрени съоръжения съблюдават най-високите стандартни за безопасност вече половин век, а експертите ни са признати за едни от най-добрите в света. В следващия мандат трябва:

 1. да се определи ядрената енергетика като единствен базов източник на чиста енергия в рамките на Съюза;
 2. да се създаде общ енергиен ядрен европейски алианс за развитие на технологии на ЕС;
 3. да се създаде сигурна верига за производство и доставки на специализирани части за поддържане и изграждане на компонентите, нужни за ядрените реактори в ЕС – само така може да има независим енергиен ядрен сектор в ЕС;
 4. да се изготви целенасочено законодателство на европейско ниво, което да стимулира изграждането на нови АЕЦ, тяхната експлоатация, както и безопасното удължаване на живота на реакторите в държавите членки;
 5. да се създаде политическа рамка за насърчаване добива на уран на територията на ЕС по нови технологии, включително и в България;
 6. да се осигури равнопоставен достъп с други нисковъглеродни източници, до европейски програми и финансови инструменти на ядрения сектор за ускоряване на изграждането на нови ядрени централи в това число на малки модулни реактори и за удължаване на живота на съществуващите такива в страните членки;
 7. да се подкрепи включването на ядрената енергия в стратегиите на Международните финансови институции за постигане целите на въглеродна неутралност, както и да се подкрепят инициативите за изграждането на алтернативни финансови инструменти за ускоряване инвестициите в ядрената енергетика в съответствие с решенията, взети в рамките на конференцията на СОР 28 ;
 8. да се приоритизират европейските технологии и експертиза при изграждането и въвеждането в експлоатация на бъдещи централи;
 9. да се създаде единна система в рамките на ЕС, която да решава въпросите, свързани с преработката и съхранението на високо активните отпадъци, които се получават при експлоатацията на всички АЕЦ в ЕС;
 10. да се развиват човешкият ресурс и кадровият потенциал в цяла Европа;
 11. да се създадат и финансират допълнителни програми за подготовка и обмен на специалисти.

Това е петото поред събитие за по малко от една година, организирано от и с помощта на Цветелина Петкова, в което активно участие взе Булатом. Във всички тях основен акцент беше поставен върху развитието на българската ядрена енергетика, не случайно на брифинга Станислав Георгиев изтъкна, че Цветелина Петкова е единствения евродепутат активно ангажиран с ядрената енергетика, и единствения, с който Булатом е работил ползотворно през изминалия мандат.

Източници: фейсбук страницата на Цветелина Петкова; БТА и 24 часа