Булатом проведе редовното си годишно Общо събрание

Към Събранието бе проявен голям интерес и в него взеха активно участие представители на 70% от членовете на сдружението – фирми, сдружения, университети, индивидуални и почетни членове.

Утвърдени бяха годишният доклад за дейността и счетоводните отчети на „Български Атомен Форум“ за 2023 г. Отчетени бяха организираните и проведени през предходната година мероприятия – в това число традиционната конференция на Булатом, срещи с евродепутати в Брюксел, участия в работните групи на Nucleareurope, изготвянето на становища и визии касаещи развитието на българската енергетика и решаващата роля на ядрената енергетика в нея. Положителна оценка бе дадена на продължаващата и утвърдена практиката да се предоставя за ползване на всички официални институции в България разработения от Булатом за трета поредна година „Доклад за динамиката на изменение на основните показатели в база данни на БУЛАТОМ за основните характеристики на електроенергийния сектор към 2022 г.“

Общото събрание на Булатом прие Програма за дейността си през 2024 г., която по принцип е отворена и може да се актуализира през годината. Основни дейности в нея са свързани с: провеждането на Традиционната международна ядрена конференция “Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност”; активно участие в дейността на Nucleareurope, разработка на анализи, организиране и провеждане на мероприятия в подкрепа на ядрената енергетика; организиране на различни мероприятия и конкурси със студенти от университетите членове на Булатом. Специално внимание в програмата е отделено на разширяването на дейността и работата на Булатом със средните училища в България, с цел популяризиране на безопасното използване за мирни цели на ядрената енергия и поощряването на учениците да продължат своето образование в тази област.