Булатом приветства решението на Правителството за изграждане на 7 и 8 блок на АЕЦ “Козлодуй”

През последните няколко години Булатом многократно изразява своето виждане, че четири нови ядрени блока са необходими на страната ни в периода до 2050 година – от които два до 2035. Ето защо с радост посрещаме решението на Министерски съвет от 25 октомври 2023 г., с което едновременно се възлагат конкретни действия по изграждането на блок 7 на АЕЦ „Козлодуй“ и се взема принципно решение за изграждането на блок 8.

Това е едно правилно за България решение, чието изпълнение ще гарантира както енергийната сигурност, така и конкурентоспособността на страната ни в дългосрочен план. То е в унисон с европейските и световни тенденции, които все повече припознават ролята на ядрената енергия като базовата енергия в климатично-неутралния микс.

Преминаването на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД от еднолична собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в мажоритарна собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и едновременната капитализация на проектната компания с 500 млн. лв. вдъхват увереност, че се ангажират необходимите финансови ресурси и се осигурява подходяща среда за създаването на жизнеспособна проектна организация, която пълноценно да влезе в ролята на Собственик на инвестиционен проект от такъв мащаб.

Адмирираме определянето на 2033 г. и 2035-2036 г. като срокове за въвеждане в експлоатация на блок 7 и 8, респективно. Тези дати са амбициозни, но реализуеми – стига да има приемственост и последователност в ядрената политика на страната през следващите години.

Апелираме политическото ни представителство да създаде предпоставки за това сега като заложи изграждането на блокове 7 и 8 във всички относими целеполагащи документи – включително Стратегията за устойчиво енергийно развитие, Интегрирания план в областта на енергетиката и климата и Пътната карта за климатична неутралност на Република България.

Вижте по-подробните коментари по повод решението на Министерски съвет на председателя на Управителния съвет на Булатом, д-р инж. Богомил Манчев, в БНТ, БНР и Евронюз.