Среща на представители на Булатом в Американското посолство

На 20 септември 2023 г. представители на БулАтом, г-н Петър Манчев – член на управителния съвет и изпълнителният секретар г-н Станислав Георгиев, се срещнаха с представители на посолството на САЩ, г-жа Джен Бауер – заместник политико-икономически началник и г-жа Емили Танева, търговски специалист.
БулАтом представи пред г-жа Джен Бауер и г-жа Емили Танева своята визия за развитието на ядрената енергетика в България (достъпна изцяло тук), а именно:

  1.  Осигуряване на непрекъсната работа на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй съответно до 2047 г. и 2051 г.
  2.  Изграждане и въвеждане в експлоатация на 4 енергоблока от поколение III+, базирани на западна технология през следващите три десетилетия, за да се улесни постепенното извеждане от експлоатация на въглищните мощности и да се осигури заместващ капацитет за АЕЦ 5 и 6 след 2050 г. Това означава да се използват и двете площадки Козлодуй и Белене .
  3.  Да се даде възможност за внедряване на Малки Модулни Реактори (ММР) чрез ясна и подкрепяща административна среда.

На срещата БулАтом приветства задълбочаващото се сътрудничество в областта на ядрената енергетика за граждански цели между САЩ и България, и изрази желанието си и това на своите членове да подпомогне внедряването на технологията AP1000 на Уестингхаус в България.

Г-н Манчев изтъкна многобройните ползи за България, ако тя стане първата страна в Европа, която ще въведе в експлоатация AP1000 и изрази надежда, че развитието на проекта ще бъде ускорено. Проблемът с обучението и задържането на необходимите кадри, беше поставен като основно предизвикателство.

Също така бяха обсъдени потенциални решения, като ключово сред тях е стабилната политическа подкрепа, започваща още от етапа на планиране на бъдещата централа.

БулАтом отбеляза, че високото ниво на обществено приемане на ядрената енергия в България е значителен актив за всяка програма за ново строителство – и предпоставка за бъдещото приемане на ММР, особено в общности, които не са запознати с ядрената енергия.