Ядрената енергетика преживява своя ренесанс на международно ниво

Богомил Манчев, председател на УС на Български атомен форум (БУЛАТОМ), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ

На първо място сред постиженията от 2023 г. бих поставил декларацията от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за климатичните изменения (COP 28). Призивът за трикратно увеличение на инсталираните ядрени мощности в света до 2050 г. е своеобразна кулминация на затвърждаването на ролята на ЯЕ като ключов елемент в борбата с климатичните изменения. Радвам се да отбележа, че България беше една от първите държави, подкрепили декларацията.

На второ място бих отбелязал продължаващата война между Русия и Украйна и разпалилия се конфликт между Израел и терористичната групировка Хамас, които са все така определящи за политическия живот по света и у нас. Войната на изток от нас създаде рискове за нормалната експлоатация на 5 и 6 блок в АЕЦ “Козлодуй”, като постави под въпрос надеждното снабдяване на централата с определен вид оборудване и услуги. На колегите от централата се наложи да търсят алтернативни доставки за много видове оборудване и резервни части. Прави им чест, че те вече две години се справят с тази задача и блоковете работят без проблеми, за което всички ние ги поздравяваме. Войната ускори и процеса на диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за АЕЦ “Козлодуй”. Напомням, че през декември 2022 г. се подписаха договори с Уестингхаус и Фраматом за доставка на гориво съответно на 5 и 6 блок. През тази година централата би трябвало да осъществи частично зареждане на зоната на 5 блок със свежо гориво, произведено от Уестингхаус.

За трета поредна година разработихме и предоставихме на всички свои членове и всички институции в България “Доклад за динамиката на изменение на основните показатели в база данни на Булатом за основните характеристики на електроенергийния сектор към 2023 г.” Разработката е ценна, за- щото дава цялостна картина за развитието на електроенергийния сектор на България с натрупване вече за три поредни години.

Развитието на ядрената енергетика ще е приоритет за все повече държави

На международно ниво ядрената енергетика преживява своя ренесанс. Споменатото по-горе решение на водещите в този сектор страни е знак, който означава само едно – все повече и повече страни в света ще дават приоритет на развитието на ядрената енергетика. Все повече страни – Япония, САЩ, Русия, Франция, отделят финансови ресурси за развитие на технологии, свързани с термоядрения синтез, като определено в това направление постигнатите успехи са все по- обнадеждаващи.

В страната тенденцията, очертана от последното служебно правителство на България, с даване на приоритет на развитието на ядрената енергетика, беше по свой начин продължена от действащото в момента правителство. Министерството на енергетиката публикува своя проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2050 г. В него недвусмислено е заложено осъществяването на проекта 7 и 8 блок на площадка “Козлодуй”. Същевременно, недостатъчно е развито виждане за оползотворяването на площадка “Белене”. Становището на Булатом по този въпрос е изказвано многократно, а то е търсене на възможност за осъществяване на проект “Белене” 1 и 2 с участие на западни партньори.

В срок се осъществява набелязаният план за строителство на 7 и 8 блок с основен партньор Уестингхаус. Осигурени са определени финансови ресурси, необходими за развитие на проекта от страна на правителството към фирма АЕЦ Козлодуй – Нови мощности.

Продължаваме да лобираме за нови ядрени мощности у нас

Основната дейност на Булатом – лобиране за развитие на ядрената енергетика в България, ще продължи, както досега. Това ще се реализира последователно чрез осъществяване на контакти на всяко възможно ниво с всички заинтересовани институции у нас за развитие на ядрената енергетика и предоставяне на нашата експертиза, лобиране за навременното осъществяване на двата проекта – АЕЦ “Козлодуй” – 7 и 8 блок, и АЕЦ “Белене” – 1 и 2 блок, с цел тяхната наличност към 2050 г., както и оказване на помощ чрез членовете ни при изпълнението на гореизброените проекти. Също така ще продължим да провеждаме своите мероприятия – Tрадиционната конференция на Сдружението, която ще се състои от 5 до 7 юни 2024 г., и др.

Източник: Енерджи Инфо БГ 2024