Основни характеристики на електро-енергийната система на България за 2020 г.