Конференция : „Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда“

Записвания за доклади до 22.05.2022 г.
Въпроси по организацията, участието и докладите:
Цветан Андреев – c.andreev@thetaconsult.com, тел.: 088 730 6726
Атанас Кръстанов – ibdc@abv.bg, тел.: 088 500 1291