Skip to content

За нас

В нашата визия за бъдещето ядрената енергия играе критична роля за задоволяване на световните енергийни нужди, като същевременно допринася за глобалните усилия за справяне с изменението на климата и насърчаване на устойчивото развитие.

Като използваме нашия опит, технологии и партньорства, ние се стремим да въздействаме положително на обществото и околната среда и да бъдем доверен партньор.

Булатом

Сдружението БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ (БУЛАТОМ), учредено през месец юни 2001 година, е неправителствена организация, в която членуват инженерингови и строителни фирми, фирми доставчици на оборудване, физически лица – експерти в областта на ядрената енергетика.

Визия

В нашата визия за бъдещето ядрената енергия играе критична роля за задоволяване на световните енергийни нужди, като същевременно допринася за глобалните усилия за справяне с изменението на климата и насърчаване на устойчивото развитие.

Като използваме нашия опит, технологии и партньорства, ние се стремим да въздействаме положително на обществото и околната среда и да бъдем доверен партньор.

Мисия

  1. Да осигуряваме безопасни и надеждни решения за ядрена енергия, за да отговорим на нарастващите енергийни нужди на България и други страни.
  2. Да поддържаме най-високите стандарти на безопасност и сигурност във всички наши операции и непрекъснато да подобряваме нашите процеси и процедури.
  3. Да насърчаваме устойчивото развитие чрез използване на ядрена енергия и да минимизираме въздействието върху околната среда.
  4. Да разработваме и прилагаме иновативни технологии, които повишават безопасността, ефективността и ефективността на производството и използването на ядрена енергия.
  5. Да си сътрудничим с местни и международни партньори в областта на ядрената енергия и да допринасяме за развитието на индустрията.

Основни цели на Булатом

  1. Да оказва влияние за формирането на обективно обществено мнение за ядрената енергетика, като част от балансираната енергийна политика на България.
  2. Да защитава интересите на българската ядрена индустрия, както пред държавните институции в страната, така и пред европейските институции чрез Европейския Атомен Форум (ФОРАТОМ).
  3. Да координира дейността на своите членове по подготовката на технически експертизи за държавни и неправителствени организации в страната, както и за международните институции по различни въпроси на ядрената енергетика в България.
  4. Да координира и подкрепя участието на български специалисти в международни конференции и изложби, свързани с ядрената индустрия.
  5. Да подкрепя финансово и организационно мероприятията, организирани и осъществяване от Българското Ядрено Дружество и Жените в Ядрената Енергетика.

Членове

Членовете на Български Атомен Форум са повече от 50 фирми, университети и неправителствени организации, свързани по един или друг начин с ядрено-енергийния отрасъл. Самото Сдружение е член на Европейския Атомен Форум (Форатом) – асоциацията на европейската ядрена индустрия.

По този начин Булатом подкрепя безопасното използване на ядрената енергия в Европа и представлява интересите на българската ядрена индустрия. За преследването на тези цели, Булатом се стреми да участва пълноценно в провеждащия се енергиен дебат в Европа и да съблюдава защитата на интересите на българската ядрената индустрия в дискусиите за енергийното бъдеще на Европа.

Работни групи

Като член на Европейския Атомен Форум, Булатом участва в създадените от Форатом работни групи, чрез свои представители от АЕЦ Козлодуй, ДП РАО и Булатом. По този начин българските представители участват в изготвянето на общите позиции на цялата ядрена индустрия в Европа по всеки един въпрос и в представянето им пред Европейските институции.

Въпросите, които се разглеждат и дискутират в тези работни групи обхващат всички въпроси, свързани с ядрената енергетика, като предложенията разработени там са много полезни както на ниво Европейска Общност, така и на ниво Форатом, както и на ново ядрена индустрия на България.

Външни връзки

На работно ниво Булатом подържа постоянни връзки с български и чуждестранни медии, интересуващи се от развитието на ядрената енергетика в България и чужбина, като предоставя информация по въпросите на българската ядрена енергетика.

Чрез членството си във ФОРАТОМ – такава информация се предоставя за европейските институции и други международни организации. Важна роля има в осигуряването на информация за световния ядрен отрасъл, за отношението на европейските парламентаристи към ядрената енергетика изобщо.

Сдружението действа като форум за контакти, дискусии и общи действия на членовете си чрез организирането на конференции и семинари. Поддържа връзки с правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина.