Skip to content

Профил на Булатом

Сдружението БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ (БУЛАТОМ), учредено през м. юни 2001 г., е неправителствена организация, в която членуват инженерингови и строителни фирми, фирми доставчици на оборудване, физически лица – експерти в областта на ядрената енергетика.

Основните цели на БУЛАТОМ са:

  • Да оказва влияние за формирането на обективно обществено мнение за ядрената енергетика, като част от балансираната енергийна политика на България.
  • Да защитава интересите на българската ядрена индустрия, както пред държавните институции в страната, така и пред европейските институции чрез Европейския Атомен Форум (ФОРАТОМ).
  • Да координира дейността на своите членове по подготовката на технически експертизи за държавни и неправителствени организации в страната, както и за международните институции по различни въпроси на ядрената енергетика в България.
  • Да координира и подкрепя участието на български специалисти в международни конференции и изложби, свързани с ядрената индустрия.
  • Да подкрепя финансово и организационно мероприятията, организирани и осъществяване от Българското Ядрено Дружество и Жените в Ядрената Енергетика.

Членство

Членовете на Български Атомен Форум са повече от 50 фирми, университети и неправителствени организации, свързани по един или друг начин с ядрено-енергийния отрасъл. Самото Сдружение е член на Европейския Атомен Форум (Форатом) – асоциацията на европейската ядрена индустрия. По този начин Булатом подкрепя безопасното използване на ядрената енергия в Европа и представлява интересите на българската ядрена индустрия. За преследването на тези цели, Булатом се стреми да участва пълноценно в провеждащия се енергиен дебат в Европа и да съблюдава защитата на интересите на българската ядрената индустрия в дискусиите за енергийното бъдеще на Европа.

Работни групи

Като член на Европейския Атомен Форум, Булатом участва в създадените от Форатом работни групи, чрез свои представители от АЕЦ Козлодуй, ДП РАО и Булатом. По този начин българските представители участват в изготвянето на общите позиции на цялата ядрена индустрия в Европа по всеки един въпрос и в представянето им пред Европейските институции.
Въпросите, които се разглеждат и дискутират в тези работни групи обхващат всички въпроси, свързани с ядрената енергетика, като предложенията разработени там са много полезни както на ниво Европейска Общност, така и на ниво Форатом, както и на ново ядрена индустрия на България.

Външни връзки

На работно ниво Булатом подържа постоянни връзки с български и чуждестранни медии, интересуващи се от развитието на ядрената енергетика в България и чужбина, като предоставя информация по въпросите на българската ядрена енергетика. Чрез членството си във ФОРАТОМ – такава информация се предоставя за европейските институции и други международни организации. Важна роля има в осигуряването на информация за световния ядрен отрасъл, за отношението на европейските парламентаристи към ядрената енергетика изобщо. Сдружението действа като форум за контакти, дискусии и общи действия на членовете си чрез организирането на конференции и семинари. Поддържа връзки с правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина.