Булатом участва в американско-българска работна среща по програма FIRST

В периода 7-8 май 2024 г. в София  се проведе американско-българска работна среща „Основна инфраструктура за отговорно използване на технологията за малки модулни реактори“ (програма FIRST),в  която участие взеха водещи учени и експерти в сферата на ядрената енергетика. Foundational infrastructure for the responsible use of small modular reactor technology” (program FIRST).

При откриването на форума зам. министър Самандов представи значението и водещите насоки в развитието на българската ядрена енергетика. Според него  ядрена енергетика е съществен фактор при формирането на националния енергиен микс и има важна роля за декарбонизацията на сектора в контекста на Зелената сделка на ЕС, плана REPowerEU и политиката за производство на надеждна енергия на достъпни и предвидими цени за потребителите. Между основните приоритети на българската ядрена програма зам.-министър Самандов очерта предстоящото строителство на 7-и и 8-и блокове на АЕЦ „Козлодуй“ по технологията АР 1000, максималното удължаване срока на експлоатация на нейните 5-и и 6-и блокове, изграждането на национално хранилище за радиоактивни отпадъци, което е пред финализиране, и др. Самандов припомни, че е сключен 10-годишен договор с „Уестингхаус“ за доставка на свежо ядрено гориво за 5-и блок на АЕЦ през декември 2022 г. и първата вече стана факт през април настоящата година. АЕЦ „Козлодуй“ сключи договор и с „Фраматом“ за доставка на свежо ядрено гориво за 6-и блок през март миналата година. Това става ясно от публикуваното съобщение на сайта на Министерството на енергетиката.

Според публикацията в рамките на форума са били коментирани различни технологични варианти за бъдещото развитие на ядрената енергетика и мястото на малките модулни реактори като допълваща технология към съществуващите ядрени съоръжения. Анализирани са и възможностите за прилагането на тези мощности у нас с цел осигуряване по-висока гъвкавост и сигурност на енергийната система. На семинара е станало ясно, че български компании вече проявяват интерес към такива съоръжения и за партньорство с авторитетни чуждестранни производители.

От името на Булатом участие в американско-българската работна среща взеха Петър Манчев член на управителния съвет и изпълнителният секретар Станислав Георгиев. Перспективите и предизвикателствата пред развитието на необходимите за ядрената енергетика човешки ресурси, с акцент върху насоките заложени в Националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г. бяха основна тема в изнесената на форума от Петър Манчев презентация.