България и САЩ подписаха междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика

Министърът на енергетиката Румен Радев и Андрю Лайт, помощник секретар по международните въпроси в Министерството на енергетиката на САЩ подписаха на 12.02. 2024 г. междуправителствено Споразумение за сътрудничество по проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и ядрената програма за граждански цели на България. Документът се подписва в изпълнение на решение на Народното събрание от януари 2023 г. за провеждане на преговори и сключване на междуправителствено споразумение между България и САЩ за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“ с технология АР 1000. Това става ясно от публикуваното съобщение на сайта на Министерството на енергетиката.

Според публикацията, споразумението включва както конкретно сътрудничество по проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, снабдяване с ядрено гориво, обучение и обмен на кадри и знания, правна уредба и т.н.
Двете страни се ангажират да си сътрудничат пряко при консултациите и обмена на експертен и технически принос по отношение на ядрената програма за граждански цели на Република България, идентифицирането на потенциално финансиране на Проекта за нови ядрени мощности, проучване на разработването и внедряването на иновативни ядрени технологии, развитието на експертен опит в управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, става ясно от публикацията.

Освен това споразумението обхваща и сътрудничество по регулаторните въпроси, базирано на подписаното в края на миналата година Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените щати.
За координиране и управление на съвместните дейности по подписаното споразумение се създава Управителен комитет. Документът не създава финансови права или задължения за страните се посочва в съобщението.

БУЛАТОМ приветства подписаното споразумение и изказаната от Министерството на енергетиката позиция за важната роля на ядрената енергетика в България при гарантирането на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност, осигуряването на енергия на достъпни цени и преминаването към нисковъглеродна икономика. Нека припомним, че през последните няколко години нашето Сдружение многократно изразява своята позиция относно необходимостта от осигуряване на условия за устойчиво развитие на българската ядрена енергетика – в това число и чрез изграждането на четири нови 1000+ мегаватови ядрени блока в периода до 2050 година – от които два до 2035 година.