Лидерите потвърдиха силният си ангажимент към ядрената енергия на знакова среща на върха и ядрената индустрия ги подкрепи

Проведената срещата на върха за ядрена енергия на 21 март 2024 г. в Брюксел е на най-високо равнище досега, фокусирана изключително върху ядрената енергия, обединяваща държавни глави и министри от 32 страни, както и лидери в индустрията и други заинтересовани страни. Тя беше организирана от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и правителството на Белгия.

Това събитие се основава на безпрецедентната подкрепа, показана за ядрената енергия на COP28 в Дубай, където правителствата и ядрената индустрия обещаха да утроят глобалния капацитет за ядрена енергия до 2050 г., а ядрената енергия беше включена в първия глобален преглед (процесът за страните и заинтересованите страни да очертаят напредъка към постигане на целите на Парижкото споразумение от 2015 г.).

Във встъпителните си думи генералният директор на МААЕ Рафаел Мариано Гроси отбеляза, че “COP28 ясно показа: да бъдеш про-екологичен означава да бъдеш про-ядрен” и срещата на върха “показва, че ядреното табу е приключило, започвайки нова глава за ядрен ангажимент“

Лидерите и представители на страните участници в срещата, сред които и България, приеха декларация, с която потвърждават своя силен ангажимент към ядрената енергия като „ключов компонент на глобална стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове както от енергийния, така и от промишления сектор, гарантиране на енергийната сигурност, повишаване на енергийната устойчивост и насърчаване на дългосрочното устойчиво развитие и прехода към чиста енергия“.

Държави подписали декларацията са:

Аржентина, Армения, Бангладеш, Белгия, България, Канада, Китай, Хърватия, Чехия, Египет, Финландия, Франция, Унгария, Индия, Италия, Япония, Казахстан, Холандия, Пакистан, Филипините, Полша, Румъния, Саудитска Арабия, Сърбия, Словакия, Словения, Южна Корея, Швеция, Турция, Обединени арабски емирства, Великобритания и САЩ.

Индустрията е готова да помогне за постигането на правителствените ядрени амбиции

Представителни групи от ядрената индустрията: Канадската ядрена асоциация, Японския атомен индустриален форум, Корейския атомен индустриален форум, Института за ядрена енергия на САЩ, Nucleareurope, Асоциацията на ядрената индустрия на Обединеното кралство и Световната ядрена асоциация излязоха със съвместна декларация, с която приветстват резултата от срещата на върха и заявяват, че са готови да работят заедно с правителствата, за да “осигурят необходимия ядрен капацитет, за да отговорят на предизвикателствата пред нас“.

В декларацията се казва, че индустрията се нуждае от правителства, които да осигурят дългосрочни политики и яснота за потенциалните инвеститори, както и да осигурят лесен достъп до национални и международни механизми за финансиране на климата за ядрено внедряване, и “насърчаване на развитието на веригата на доставки, съизмеримо с целите за разширяване, и продължаване на инвестициите в ядрени изследвания”.

„Стабилната и трайна политическа рамка осигурява възможно най-добрия план за намаляване на риска от инвестиции в ядрена енергия, намаляване на разходите и ускоряване на внедряването. С тази сигурност ядрената индустрия може да инвестира в хората, способностите и инфраструктурата, необходими за изпълнение на амбициозната цел, поставена от присъстващите днес правителства“ се казва още в декларацията.

Източник: WNN 

Булатом като пълноправен член на Nucleareurope подкрепи текста на Декларацията на ядрената индустрията, която предварително преди подписването беше изпратена за съгласуване на всички членове на асоциацията.