Меморандум за взаимопомощ между Роматом и Булатом

На поредното Общо събрание на Форатом – 25-26 юни 2019 г. беше подписан Меморандум за взаимопомощ между Роматом и Булатом.

За повече информация: MoM-BULATOM-ROMATOM.pdf