Алиансът призовава за по-голяма европейска подкрепа за ядрената енергия

Ядрената енергия може да осигури до 150 GWe производствени мощности до 2050 г. в Европейския съюз, според изявление, публикувано от 16 европейски държави след среща в Париж с европейския комисар по енергетиката Кадри Симсон. Така нареченият ядрен алианс призова Европейската комисия даразпознава ядрената енергия в енергийната стратегия на ЕС и съответните политики.

Алиансът призовава за по-голяма европейска подкрепа за ядрената енергия

Ядрената енергия може да осигури до 150 GWe производствени мощности до 2050 г. в Европейския съюз, според изявление, публикувано от 16 европейски държави след среща в Париж с европейския комисар по енергетиката Кадри Симсон. Така нареченият ядрен алианс призова Европейската комисия даразпознава ядрената енергия в енергийната стратегия на ЕС и съответните политики.

Министърът на енергийния преход на Франция, Agnès Pannier-Runacher, събра своите колеги от страните-членки на Ядрения алианс на 16 май в Министерството на енергийния преход. Бяха представени общо 16 държави. Освен страната домакин бяха представени Белгия, България, Хърватия, Естония, Финландия, Унгария, Холандия, Полша, Чехия, Румъния, Словения, Словакия и Швеция, плюс Италия със статут на наблюдател. Великобритания присъства като страна гост.

„Създаден по инициатива на Франция, Ядреният алианс има за цел да обедини всички страни в Европа, които желаят да разчитат на ядрената енергия, заедно с възобновяемите източници, за да осъществят своя енергиен преход“, казаха от министерството.

Това беше третата среща на алианса след първата среща в Стокхолм на 28 февруари и втората в Брюксел на 28 март.

Дискусиите на срещата в Париж бяха структурирани около две кръгли маси: първата за това как да се изгради независима европейска верига за ядрени доставки; второто относно нуждите, произтичащи от съживяването на европейската ядрена индустрия, особено по отношение на уменията и иновациите.

По време на срещата участницитеподчертано ключовият принос на ядрената енергия, като допълнение към възобновяемата енергия, задекарбонизирам Производството на енергия в Европа и колективно да достигнат климатична неутралност най-късно до 2050 г.

Те обсъдиха необходимостта да се гарантира, че по отношение на ядрената енергия и радиоизотопите Европа продължава да намалява зависимостта си от руските доставчици и необходимостта да се гарантира сигурността нанадоставка на ядрени материали, особено ядрено гориво, за енергийни и неенергийни цели. Участниците изтъкнаха отново важността на съвместната работа с Европейската комисия и подкрепата за целите на международните усилия със сходно мислене, като например Г-7, за постигане на тази цел чрез създаване на силна европейска ядрена индустрия.

В края на срещата страните-членки на Ядрения алианс подписаха съвместно изявление призовавайки за европейски план за действие за развитие на сътрудничеството около ядрената енергия, особено по отношение на умения, иновации, безопасност, демонтаж и стандарти за отпадъци.

„Ядрената енергия може да осигури до 150 GW електрически капацитет до 2050 г. на Европейския съюз (срещу приблизително 100 GW днес)“, се казва в изявлението. „Това представлява еквивалента на до 30 до 45 новопостроени големи реактора и малки модулни реактори в ЕС и такива нови проекти също така ще гарантират, че настоящият дял от 25% производство на електроенергияе поддържани в ЕС за ядрена енергия“.

Той добавя: „По отношение на въздействието върху работните места и растежа, европейският ядрен сектор очаква да създаде в ЕС до 2050 г. 300 000 допълнителни нови преки, косвени и индуцирани работни места. Като се вземат предвид пенсиониранията, секторът на ядрената енергия ще наеме повече от 450 000 служители в ЕС през следващите 30 години, включително повече от 200 000 висококвалифицирани хора.”

Министрите и високопоставени представители се споразумяха „да работят заедно по пътна карта за задълбочаване на тяхното сътрудничество и за задействане на участието на Европейския съюз в областта на ядрената енергия“. Това включва „насърчаване на по-добри условия за развитие и разгръщане на нови ядрени енергийни мощности в ЕС, включително по-добър достъп до финансиране“.

„Тази трета среща на страните-членки на Ядрения алианс доведе до голям напредък“, каза Пание-Руначер.

„Тази среща показва, че непрекъснато нараства броят на държавите-членкиразпознава че ако искамедекарбонизирам нашата икономика по устойчив и достъпен начин, тогава ЕС трябва да подкрепи развитието както на ядрените, така и на възобновяемите енергийни източници”, каза Ив Десбазейл, генерален директор на базираната в Брюксел търговска асоциация Nucleareurope. “Твърде много време беше изгубено за представяне на една технология срещу друг. Търсенето на нисковъглеродна електроенергия се очаква да се увеличи значително през следващите години. Така че сега ЕС трябва да продължи напред с прагматични итехнологично неутрален политики, които се фокусират върху постигането на нашите цели:декарбонизация, сигурност на доставките и достъпност.”

Ядрената енергия генерира електричество в 14 от 27-те държави-членки на ЕС и в момента осигурява 25% от електроенергията в Европа и 50% отнисковъглероден електричество.

Източник: World Nuclear News

Вижте още: Росен Христов: Време е да спрем дискриминацията на ядрената енергетика в Европа