Центърът за ядрени компетенции Козлодуй организира Дискусионна платформа „Устойчиви ядрени иновации” София 2024

Първото издание на Платформа за дискусии по ядрени иновации за устойчиво развитие на ядрената енергия като източник с нулеви емисии се организира от Центъра за Ядрени Компетенции Козлодуй в партньорство с Национален Комитет на България в Световния Енергиен Съвет, Българско Ядрено Дружество и Агенция за Ядрено Регулиране.

Основните теми на дискусията ще бъдат: Политики и инструменти за ядрени иновации и изследвания, тяхното прилагане и финансиране, ролята на различните участници и заинтересовани страни в така наречената ядрена екосистема; Устойчивостта на процесите на ядрени иновации между академичните, научни организации и бизнес, както и споделянето на добри практики и иновативни подходи.

Съпътстващо събитие е Европейския финал по ядрени иновации на Младежката Ядрена Мрежа към Европейското Ядрено Дружество.

Дискусията и финала ще бъдат проведени на 27 юни 2024 година, с любезното домакинство на Технически Университет София.

Информация за събитието може да прочете тук