Skip to content

ПОКАНА за УЧАСТИЕ В ТРАДИЦИОННАТА МЕЖДУНАРОДНА ЯДРЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

5 – 7 юни 2024 г.
Ваканционен клуб “Ривиера”, Варна

Конференцията се провежда под патронажа на:

Президента на република България

Министерство на енергетиката

Агенция за ядрено регулиране

Електроенергиен системен оператор

В работа на конференцията са поели ангажимент за лично участие

Румен Радев Президент на Република България

Владимир Малинов Служебен Министър на Енергетиката на Република България

Цанко Бачийски Председател на Агенцията за Ядрено Регулиране

Ангелин Цачев Изпълнителен директор на ЕСО

Валентин Николов Изпълнителен Директор на АЕЦ „Козлодуй“

I. Секции на конференцията

Първи ден

Дата: 05/06/2024
От 09:00 до 13:00 часа
Място: хотел Ривиера Бийч, зала Ривиера (ниво Рецепция)

Пленарна сесия

 1. Поздравителни адреси
 2. Доклади от посланици/представители на дипломатическия корпус в България от страните, в които се развива ядрена енергетика. Докладите ще включват информация за:
  • причини, необходимост и цели за развитието на ядрената енергетика (визия);
  • състоянието на ядрената енергетика и статус на проектите за изграждане на нови мощности (short-to-mid-term planning);
  • дългосрочни планове за развитието на ядрената енергетика (long term planning) – национални стратегии.
 3. Статус и планове за осъществяване на проектите в областта на ядрената енергетика в България и региона.

Втори ден

Дата: 06/06/2024
От 09:00 до 13:00 часа
Място: хотел Ривиера Бийч, ет.1,  зала Конферентна и зала Семинарна

Секция 1

 • Перспективи в развитието, експлоатация и поддръжката на ядрени съоръжения
 • Осъществени проекти – резултати, изводи
 • Предложения за нови технически решения
 • Нови подходи за организация на веригата на доставките

Секция 2

 • Технологии и практики при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
 • Преработка и съхранение на РАО и ОЯГ –  обмен на информация за изпълнение на подобни проекти

Трети ден

Дата: 07/06/2024
От 09:00 до 13:00 часа
Място: хотел Ривиера Бийч, ет.1,  зала Конферентна, зала Семинарна

Секция 3

 • В секцията ще се раглежда състоянието на Проекта за 7 и 8 блок на площадка “Козлодуй”

Забележка. Научният комитет си запазва правото да включи в програмата на двете секции най-важните заявени за участие доклади, според наличното време за работа на секциите – от 9.00 часа до 13.00 часа. Останалите заявени за участие доклади ще бъдат представени на вниманието на участниците в конференцията на постери.

III. Комитети

Организационен комитет

Председател

Богомил Манчев – Български Атомен Форум

Членове

Валентин Николов – АЕЦ „Козлодуй“
Дилян Петров – ДП „Радиоактивни отпадъци“
Красимира Петрова – Български Атомен Форум
Ирена Йорданова – Български Атомен Форум
Румяна Стоянова – АЕЦ “Козлодуй”
Мирена Христова – “Ривиера” АД

Научен комитет

Председател

Станислав Георгиев – Български Атомен Форум

Членове

Събин Събинов – Селмеда ООД
Петър Манчев – Джи Си Ар АД
Андрей Красночаров – АЕЦ „Козлодуй“
Маргарита Коркинова – ДП „Радиоактивни отпадъци“

IV. За авторите на доклади Изисквания към докладите

 • Докладите могат да бъдат изготвени в PDF или Word формат. Същите трябва да бъдат изпратени до Булатом съобразно указаните срокове в регистрационната форма. Времето за представяне на докладите ще бъде в рамките на 15-20 минути. При подаване на заявката за доклад, съответният автор следва да отбележи в регистрационната форма в коя секция би желал същият да бъде включен и евентуално предпочитания за времето на представянето му;
 • Материалите трябва да бъдат изготвени на един от работните езици на конференцията – български или английски език, както и изпратени на e-mail адрес: info@bulatom-bg.org, на вниманието на г-н Станислав Георгиев – Председател на Научния комитет най-късно до 24/05/2024.
 • Всички доклади ще бъдат налични на интернет страницата на Булатом (www.bulatom-bg.org) до 6 (шест) работни дни след завършване работата на конференцията.

Важни дати за авторите на доклади:

 • Краен срок за изпращане по електронен път на доклада: 24/05/2024
 • Краен срок за уведомяване на авторите в коя секция е включен докладът им: 29/05/2024
 • Период на конференцията: 05/06/2024 – 07/06/2024

V. Място на провеждане на конференцията Ваканционен клуб “Ривиера”

 • Ваканционен клуб “Ривиера” е разположен сред уникален естествен парк с вековни дървета на брега на морето. Намира се на 17 км. североизточно от гр. Варна, в непосредствена близост до к.к. ”Златни пясъци” и на 27 км. от летище Варна.

 • Бившата правителствена резиденция, днес предлага три хотела и е известна като изключителен център за бизнес туризъм.

 • Към сайта на ВК “Ривиера”: www.rivierabulgaria.com

VI. Регистрация

Такса правоучастие

Предварителното плащането на такса правоучастие е задължително и е гаранция за регистрацията на делегата. Организационният комитет не поема ангажимента за регистрация на участници без преведена такса правоучастие.

ВАЖНО!

Заплащането на такса правоучастие се извършва задължително авансово по банкова сметка на Булатом:

 • Банка: “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
 • Титуляр: “БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ” Сдружение
 • SWIFT BIC: BPBIBGSF
 • IBAN (лева): BG47BPBI 7940 1090 9272  01
Покана за конференция 2024

Моля изпишете ясно Вашето име и “Международен ядрен форум” върху всички банкови документи.

Таксата включва: организация на конференцията, достъп на участниците до научните сесии и изнесените доклади, които след завършване на конференцията ще бъдат качени на интернет страницата на Булатом (www.bulatom-bg.org), материали за конференцията, делегатски комплект, 2 обяда – на 05/06/2024 и 07/06/2024, коктейл на 05/06/2024, кафе-паузи през трите дни на конференцията.

 • Сканирано копие от фактурата за такса правоучастие ще Ви бъде изпратено с e-mail, а оригиналът ще Ви бъде предоставен по време на регистрацията, преди началото на конференцията.
 • Всички разходи за направените преводи следва да бъдат за сметка на съответния участник в конференцията.
 • По изключение заявки за участие в конференцията ще се приемат и след 20/05/2024. За тези участници в конференцията заплащането на такса правоучастие ще става на място, като сумите ще могат да се заплатят в брой или чрез кредитни карти, които се приемат от ВК “Ривиера”: VISA, Mastercard.

Регистрация

Можете да направите Вашата регистрация по един от следните начини:

 1. Вариант 1: Чрез online регистрационната форма в сайта на Булатом: online регистрационна форма.
 2. Вариант 2: По e-mail като попълните и изпратите Регистрационен формуляр (изтегляне на формуляра). Формулярът трябва да бъде изпратен на e-mail адреса на Булатом: info@bulatom-bg.org. Ако желаете и хотелско настаняване, формулярът за хотелско настаняване трябва да бъде изпратен на e-mail адреса на ВК “Ривиера”: info@rivierabulgaria.com.
  • Срок за изпращане на формуляра: 20/05/2024. Заявки за участие в конференцията и хотелско настаняване след тази дата ще бъдат разглеждани от Организационния Комитет и в.к. Ривиера само по изключение.

За участници в Конференцията, заявили желание за участие в нея след 20/05/2024 заплащане на такса правоучастие и хотелско настаняване ще става по изключение на място, при пристигане на съответния участник.

Бюро Регистрация ще бъде разположено на етаж 1 на хотел “Ривиера Бийч”. То ще работи както следва:

 • На 04/06/2024: от 10:00 до 22:00
 • На 05, 06 и 07/06/2024: от 08:00 до 14:00

Анулиране на направена резервация

 • При изпратена по мейл със заявка за анулация преди 20/04/2024 се възстановява сума равна на таксата правоучастие, като от нея се удържа стойността равна на 10% от такса правоучастие за административни разходи.
 • При изпратен мейл със заявка за анулация до 20/05/2024 се възстановява сума равна на таксата правоучастие, като от нея се удържат 50% от такса правоучастие за административни разходи.
 • При изпратен мейл със заявка за анулация след 20/05/2024 не се възстановяват суми от такса правоучастие.
 • Заявки за анулиране ще се считат валидни, само ако са изпратени в писмена форма до Организационния комитет на конференцията (за такса правоучастие) и и до ВК “Ривиера” (за хотелско настаняване) по e-mail или по пощата (важи датата на изпращане на писмото от пощенското клеймо).

VII. Настаняване

За участниците в конференцията са резервирани стаи на преференциални цени в три категории хотели на ВК “Ривиера”:

 • х-л Ривиера Бийч, 5*
 • х-л Нимфа, 4*
 • Бутик Хотел Оазис.

Журналисти и студенти ще бъдат настанявани в базата на УВЦ „Република“, която е в непосредствена близост до ВК Ривиера.

Предлагани стаи и цени

В таблицата е даден броят на наличните стаи в различните категории хотели, както и техните цени.

Информацията е актуална към 01/01/2024.

Покана за конференция 2024

Цените в хотелите във ВК “Ривиера” са за стая на ден и включват курортна такса, нощувка, закуска и застраховка, както и:

 • за хотел 5* – вход в закрит и открит басейн, фитнес зала, сейф в стаите, интернет, паркинг
 • за хотел 4* – вход в закрит басейн на х-л Ривиера  и открит басейн пред х-л Лотос,  сейф в стаите, интернет, паркинг
 • за УВЦ Република – интернет, фитнес зала, охраняем паркинг

Тези цени са валидни само в случай, че резервацията за хотел е направена чрез Булатом/Ривиера. Искания за промени в хотелското настаняване (вида на хотела или броя на нощувките) следва да бъдат изпращани в писмена форма към Ривиера и Организационния Комитет на конференцията, най-късно до 20/05/2024.  

Има възможност за предоставяне на допълнителни бонуси на участниците в конференцията, които могат да ползват услугите на комплекса в изброените по-горе хотели  на същите цени  от 03/06/2024 до 09/06/2024 включително. Ако има такова желание от съответен участник, то той следва да го отрази в заявката за хотелско настаняване към ВК “Ривиера” – вижте моля формата за регистрация.

Заявката за хотелско настаняване от страна на всеки участник следва да се направи в съответствие с изискванията указани в регистрационната форма. Заплащането на хотелското настаняване задължително следва да стане предварително, по банков път:

Данни за плащане чрез банков превод:

 • Банка: “Кей Би Си Банк България” ЕАД
 • Титуляр: “Ривиера” АД
 • SWIFT BIC: RZBBBGSF
 • IBAN (лева): BG12RZBB 9155 1064 2559 20
 • IBAN (евро): BG70RZBB 9155 1464255910

Плащане с кредитна/дебитна карта:

При избор за плащане с кредитна/дебитна карта следва да изпратите електронно писмо до екипа на Ривиера АД на e-mail: info@rivierabulgaria.com. В обратна връзка ще получите линк за Вашето плащане. Попълвайки данните по линка, екипът на Ривиера АД няма достъп до Вашите картови данни, разполага само с информация, дали плащането е извършено.

Плащане на хотелското настаняване в брой или с кредитна карта на място ще се допуска само за участници в конференцията, които са заявили желание за участие след 20/05/2024. Кредитни карти, които се приемат от ВК “Ривиера”: VISA, Mastercard.

Важни условия, свързани с хотелското настаняване

 • Настаняване на участниците в конференцията в хотелите на комплекс “Ривиера” ще става само след предварителното заплащане на целия престой на съответния участник, така както това е обяснено по-горе.
 • При положение, че на даден участник в конференцията се наложи по-ранно заминаване от резервирания и платен престой, комплекс “Ривиера” няма да възстанови на вече платената сума – вижте раздел анулации – VI Анулиране на направена резервация.
 • Участниците в конференцията трябва да заплатят сами всички допълнителни услуги, поръчани от тях, в съответствие с цените в сила за съответния ден. Не е разрешен кредит за стаите, освен ако госта на комплекс “Ривиера” не предостави кредитна карта като гаранция.

За да бъде в състояние да направи резервациите за настаняване на участниците в конференцията, Организационният комитет и ВК “Ривиера” учтиво молят участниците да използват опцията за плащане на хотелското настаняване и плащане на таксата за участие в конференцията по банков път, като използват банковите детайли, дадени по-горе. Учтиво Ви напомняме, че тези авансови плащания са задължителни.

За участници в Конференцията, заявили желание за участие в нея след 20/05/2024 заплащане на хотелското настаняване и такса правоучастие ще става по изключение на място, при пристигане на съответния участник.

Потвърждаване на хотелското настаняване

След получаване на регистрационната форма, както и плащанията на таксата правоучастие и хотелско настаняване, Организационният комитет и ВК “Ривиера” се задължават да информират участника, че е регистриран и да потвърди хотелското му настаняване в избрания от него хотел. Информация за името на хотела ще бъде изпратена по електронен път до съответния участник най-късно до 29/05/2024.

Получаване на оригиналните ФАКТУРИ

 • За хотелското настаняване участниците ще получават фактурата от Ривиера АД на рецепция, при настаняване в съответния хотел.
 • За такса правоучастие участниците ще получат след пристигането си в залата за регистрация, намираща се на първия етаж на хотел Ривиера при пристигането си – желателно на 04/06/2024.

VIII. Социални мероприятия

Обяд

Дати: 05 и 07/06/2024. Точното време, в което ще се проведат обедите ще бъде фиксирано в програмата за конференцията – след завършване на работа на конференцията във всеки един ден от нейното провеждане т.е. след 13:00 часа.
Място: ресторант „Ривиера Бийч”, ВК „Ривиера“, ет.2
Включен в такса правоучастие.

Коктейл “Добре дошли”

Дата: 05/06/2024, 20:00 часа.
Място: х-л “Оазис”
Включен в такса правоучастие.

Забележка:

Придружаващи лица, които желаят да участват в социалните мероприятия могат да закупят куверти в Секретариата – зала за регистрация на етаж 1, х-л “Ривиера”.

Цената на куверт за един обяд е 23,00 EUR.  Цената за куверт за коктейла е 54.00 EUR.

Програма за забавление на 06/06/2024 от 14:00 до 18:00 часа

1. Летене с хеликоптер.  Условия за участие :

 • Всеки участник може да заяви желание да участва;
 • Полетите ще стартират от летище Балчик;
 • Транспортирането на желаещите участници до летище Балчик и обратно ще стане с автобус, който ще тръгва от входа на в.к. Ривиера в 14:00 часа. Обратният курс на към в.к. Ривиера ще стартира в 16:00 часа;
 • В един полет на хеликоптер могат да участват едновременно 3 човека;
 • Полета ще продължи 15 минути, като маршрута ще се определи от пилота;
 • Цената за летене на човек е 120,00 лева, като сумата ще се заплаща на място в брой.  
 • Броят на потенциалните участници е 12-15 човека.  Набирането на желаещите ще става по реда на подадените заявки.

2. Разходка до Аладжа манастир. Условия за участие:

 • Всеки участник може да заяви желание да участва в посещението на Аладжа манастир;
 • Транспортиране на групата до Аладжа манастир и обратно ще стане с автобус;
 • Автобуса ще тръгне с групата точно в 17:00 часа, като ще чака участниците на входа на в.к. Ривиера;
 • Посещението ще включва кратка лекция от екскурзовод – само на български език и самостоятелна разходка в руините на Аладжа манастир;
 • Очаква се посещението да завърши около 18:00 часа;
 • Таксата за участие е в размер на 4 лева и се плаща на място в брой.
 • Броят на потенциалните участници е 45 човека – лимитира се от капацитета на автобуса. Ако има желаещи за участие в разходката над тази бройка, те са добре дошли, но следва да си осигурят транспорт от в.к. Ривиера и обратно сами. Набирането на желаещите ще става по реда на подадените заявки. 

IX. Спонсорство

Спонсорство и изложбена площ

Възможностите за спонсорство се отнася до компании, които подпомагат развитието на ядрената енергетика в България и имат дългогодишни бизнес отношения със съответните държавни структури и фирми в енергетиката на България.

На фирмите, които желаят да рекламират дейността си чрез изграждане на щанд по време на конференцията  Организационният Комитет предоставя безплатно 25 кв. м. площ. На фирма ще се предоставя максимум по 5 кв. м. площ. На всяко място ще бъдат осигурени 1 маса, 2 стола и ел. захранване.

Моля да регистрирате своя интерес и желание за спонсорство или използване на площ за представяне на e-mail на Булатом : info@bulatom-bg.org.

X. Контакти

За въпроси относно цялостната организация на конференцията се обръщайте към:

Г-н Богомил Манчев – Председател на Организационния комитет

Г-н Станислав Георгиев – Председател на Научния комитет

Български Атомен Форум
ул. “Вихрен” № 10
1618 София
GSM: +359 88 891 7401
GSM: +359 88 950 0399
e-mail: info@bulatom-bg.org
Website: www.bulatom-bg.org