Skip to content

Алманах
на
Българската ядрена индустрия
справочник на дружествата, организациите и компаниите, членуващи в БУЛАТОМ

Списък на членовете на Булатом

Компании Членуващи в Булатом

“АБИЛИКО” АД

Нели Беширова – Изп. директор

Тел.: 02 808 97 02
Факс: 02 950 77 51
e-mail: abilico@abilico.co
web: www.abilico.co

“Абилико” АД
ж.к “Павлово”
ул. “Вихрен” № 10
1618 София

„АДЕН ГРУП“ ООД

Евген Юревич – Управител

Тел.: 0973/72021
Факс: 0973/76029
e-mail: office@adengroup.eu
web: www.adengroup.eu

„АДЕН ГРУП“ ООД
Сграда „Развитие и
модернизации“, офис 104
АЕЦ „Козлодуй“
3321 Козлодуй

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
“ЙОНЕВ, ВЪЛКОВ & НЕНОВ”

Георги Йонев – Управител
Тодор Ненов – Уравител
Кирил Вълков – Управител

Тел.: 02 980 60 36
Факс: 02 980 80 36
е–mail: yvn@yvn-bg.com
web: www.yvn-bg.com

Адвокатско дружество
„Йонев, Вълков & Ненов”
ул. „Петър Парчевич” № 30
1000 София

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Валентин Николов – Изп. директор
Андрей Красночаров – Зам. изп. директор
Атанас Атанасов – Дир. Производство
Пламен Василев – Дир. УЦ
Свилена Николова – Дир. Правна и търг. дейност

Тел.: 0973 72020 – секретарка на изп.директор
e-mail: secretary@npp.bg
Факс: 0973 780 591
e-mail: document@npp.bg – за база данни и делова кореспонденция
web: www.kznpp.org

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ
МОЩНОСТИ“ ЕАД

Петьо Иванов – Изп. директор

Тел.: 0973/72104
Факс: 0973/72422
e-mail: newbuild@npp-nb.bg
web: www.npp-nb.bg

“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД
3321 Козлодуй
Ул. Панайот Хитов № 1 А

„АТЕПЕ –ЕП” ЕООД

Евгени Пешев – Управител

Тел.: 02 9 888 144
Факс: 02 9 888 143
e-mail: epeshev@atepe-ep.eu
web: www.atepe-ep.eu

„АТЕПЕ – ЕП” ЕООД
Ул. „Софроний Врачански”
№ 15, ет.6
1303 София

„АТОМЕНЕРГОПРОЕКТ”
ЕООД

Ангел Попов – Управител

Тел.: 02 862 22 55
Факс: 02 962 49 32
e-mail: office@atomepr.com
web: www.atomepr.com

„Атоменергопроект” ЕООД
ул. „Вихрен“ № 10
1618 София

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” EАД

Николай Петков – Изп. директор

Тел.: 0973/80018
Факс: 0973/80736
e-mail: aer@aer-bg.com
web: www.aer-bg.com

„Атоменергоремонт” ЕАД
Площадка “АЕЦ Козлодуй”
3321 Козлодуй

„АТОМСТРОЙ” ООД

Ивайло Иванов – Управител

Тел.: 0973/89101
Тел.: 0973/89102
Факс: 0973/8 07 01
e-mail: atomstroy@abv.bg

„Атомстрой“ ООД
Площадка АЕЦ
3321 Козлодуй

“АТП – АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД

Стефан Симовски – Управител

Тел.: 02 423 3731
Факс: 02 426 2683
GSM: 0887 022 556 – Кулева (сътрудник)
e-mail : mail@atomtoploproekt.com
web: www.atomtoploproekt.com

„АТП – Атомтоплопроект„ООД
кв. „Лозенец“
ул. „Златен рог” № 16А, ет.9
1407 София

“БРЕЙВ МАСТЪР ЛОДЖИСТИК” ЕАД

Николай Ненов – Управител

Тел.: 052/685551
Факс: 052/643266
e-mail: m.saracheva@neftoil.eu
web: www.port-belene.bg

“Брейв Мастър Лоджистик” EАД
ул. „Цар Калоян” № 10,
ет.4, ап.5
9000 Варна

“БУЛАРМЕКС-ИК” АД

Стоян Димитров Петков – Управител

Тел.:  0888692274
e-mail: sales@bularmex-ik.bg
web: www.bularmex-ik.com

“БУЛАРМЕКС-ИК” АД
бул. „Кукленско шосе“
4000 Пловдив

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД

Добромир Щилиянов – Председател на У.С.

Тел.: 02 91 51 858
Факс: 02 857 50 31; 02 957 12 10
e-mail: gbs-sofia@gba-sofia.com
web: www.gbs-bg.com

„Главболгарстрой” АД
ул. „Дамяница” № 3-5
1619 София

“ДЖИ СИ АР” АД

Богомил Манчев – Изп. директор


Тел.: 02 474 88 00
Факс: 02 474 88 98
web: www.gcr.bg

“ДЖИ СИ АР” АД
ж.к “Павлово”
ул. “Вихрен” № 10
1618 София

ДП ”РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ”

Дилян Петров – Изп. директор

Тел.: 02 90 35 100
Факс: 02 96 25 078
Тел.: 02 903 51 25 – деловодство
e-mail: info@dprao.bg
web: www.dprao.bg

ДП ”Радиоактивни отпадъци”
бул. “Г.М.Димитров” 52А, ет.6
1797 София

„ЕВРО ЛИГАЛ ГРУП” ООД

Румен Манолов – Управител

Тел.: 02 80 89 134
e-mail: office@elg-bg.com
web: www.elg-bg.com

„Евро Лигал Груп” ООД
ул. “Вихрен” № 10
1618 София

„ЕВРО СТАРС МОНТАЖИ” ООД

Юлиян Йорданов – Управител

Тел.: 02 82 813 313
Факс: 02 82 813 314
e-mail: mounting@mounting-es.com
web: www.mounting-es.com

„Евро Старс” ООД
бул. „България“ 310
7000 Русе

„ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ” ООД

Диана Ковачева – Управител
GSM: 0888 43 38 74
Светла Трифонова – Управител

Тел.: 02 484 417
e-mail: office@Elsystems-bg.com  
web: www.elsystems-bg.com

“Електрически системи” ООД
бул. “Братя Бъкстон” № 40,
сграда «Развитие» /бивша
Интрансмаш/, ет.2, офис 224
1000 София

“ЕЛКАБЕЛ” АД

Васил Божинов – Изп. директор
Любомир Новаков – Изп. директор

Тел.: 056 813 087; 056 800 811
e-mail: export@elkabel.bg
web: www.elkabel.bg

“ЕЛКАБЕЛ” АД
ул. „Одрин” 15
8000 Бургас

„ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО“ АД

Евгени Станчев – Изп.директор

Тел.: +359 418 6 20 77
e-mail: office@energoremont.bg
web: www.energoremont.bg

„ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО“ АД
6280 Гълъбово, обл. Стара Загора

“ЕНЕРГОСЕРВИЗ” АД

Георги Манчев – Изп. директор

Тел.: 02 871 00 96; 02 871 38 07
e-mail: office@energoservice.bg
web: www.energoservice.bg

“ЕнергоСервиз” АД
Жилищна група “Южен парк”
бл. 43, вх. Б, офис 2 Б
1408 София

“EНПРО КОНСУЛТ” ООД

Валентин Василев – Управител
Милан Миланов – Управител

Тел.: 02 81 67 400
Факс: 02 81 67 410
e-mail: office@enproco.com
web: www.enproco.com

“Енпро Консулт” ООД
бул.”Черни връх” № 107
1407 София

“ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Лъчезар Софрониев – Изп. директор

Тел.: 02 80 54 844
Факс: 02 80 54 849
GSM: 0886 854 488
e-mail: esco.engineering.sofia@gmail.com

„Еско Инженеринг” АД
ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 8
София 1408

“ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ” АД

Богомил Манчев – Изп. директор

Тел.: 0973 8 12 01
0973 7 29 87
Факс: 0973 8 03 08
e-mail: zskoz@zskoz.com
web: www.zskoz.com

“Заводски строежи – Козлодуй” АД
3321 Козлодуй

“И КЮ И БЪЛГАРИЯ “АД

Марин Йорданов – Изп. директор

Тел.: 02 963 20 49
e-mail: info@eqe.bg
web: www.eqe.bg

“ИКюИ България” АД
бул. „Христо Смирненски” 1
1164 София

“ИКОНА КОМЮНИКЕЙШЪНС
ГРУП” ЕООД

Боян  Петков – Управител

Тел.: 02 958 6130
e-mail: office@icona-bg.com

“Икона Комюникейшънс Груп” ЕООД
р-н Красно село, ул. Нишава
№ 43, ж.к. Белите брези
1680 София

„КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Йосиф Делийски – Управител

Тел.: 02 868 88 60
Факс: 02 868 88 61
e-mail: office@qvant-bg.com
web: www.qvant-bg.com

„Квант Инженеринг” ООД
бул. “Александър Малинов” 89
1000 София

КОНСОРЦИУМ „МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ И ЕКИПИРОВКА“

Петя Брънзова – Управител

Тел.: 02 957 19 24
e-mail: Office@mse-bg.com
web: mse-bg.com

Консорциум „МСЕ“
ул. „Княжевска“ 56
1619 София

“КМС” ЕАД

Цветан Райков – Изп. директор

Тел.: 02 439 24 00
Факс: 02 439 06 55
e-mail: office@kms-bg.com
web: www.komos-bg.com

“КМС” АД
Ул. Димитър Манов № 10, ет.1
1000 София
Телефон: 02 439 24 00

„КРАНОСТРОЕНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Елена Иванова-Тодоровски – Управител
Димитър Тодоров – Изп. директор

Тел.: 02 832 71 21; 02 832 70 41; 02 938 29 39
Факс: 02 832 71 21; 02 832 70 41
e-mail: office@kranostroene.com
web: www.kranostroene.com

„Краностроене – Инженеринг“ ЕООД
ул. „Пробуда“ 12А
1220 София

„МЕРКОМ“ ЕООД

Константин Янакиев

Тел.: 02 988 40 54; 02 934 66 35
Факс: 02 989 77 84
e-mail: office@merkom.bg
web: www.merkom.bg

„Мерком“ ЕООД
ул. 545 № 5
1517 София

“МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД

Неделчо Бонев – Изп. директор
Николай Вълканов – Изп. директор

Тел.: 02 963 55 55
Факс: 02 962 50 85
e-mail: office@minstroy.com
web: www.minstroy.com

“Минстрой Холдинг” АД
бул. “Д-р Г.М.Димитров” № 57
1700 София

“МОТТ МАКДОНАЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД” ЕООД

Антон Андонов – Прокурист

Светлин Филипов
GSM: 0888 663 426
е-mail: svetlin.filipov@mottmac.com
Офис е-mail: sofia@mottmac.com

“МОТТ МАКДОНАЛД БЪЛГАРИЯ” ЕООД
1784 София,
Ул. Иван Абаджиев № 2А
Сграда Офис-А, ет.4

„ОМЕГА-СН“ ООД

Стефан Андреев Нинев – Управител
Андрей Нинев

Тел.: 02 925 21 63
02 925 20 74
Факс: 02 925 20 95
e-mail: office@omegaterm.com

„ОМЕГА-СН“ ООД
ж.к. Люлин
бул. „Дж. Неру” № 28
Силвър център, офис 13
1000 София

„ОСКАР-ЕЛ” ЕООД

Елена Минчева – Управител

Тел.: 02 962 46 93
Факс: 02 962 42 38
GSM: 0885 310 871
e-mail: office@oskar-el.com
web: www.oskar-el.com

„Оскар-Ел” ЕООД
Европейски път 88,
Божурище 2227
1000 София

„ПМУ” АД

Антон Чолаков – Изп. директор

Тел.: 056 89 80 12
Факс: 056 89 80 10
GSM: 0888 390 504
e-mail: pmu_bs@spnet.net
web: www.pmu-bs.com

„ПМУ” АД
„Лукойл Нефтохим” площадка
8104 Бургас

“ПРОФЕШЪНЪЛ ТРАНСЛЕЙШЪН” ЕООД

Стоян Иванов – Управител

Тел.: 0884 10 6556
GSM: 0888 394 116
e-mail: office@protranslation.eu
web: www.protranslation.eu

“ПРОФЕШЪНЪЛ ТРАНСЛЕЙШЪН” ЕООД

ул. Ами Буе 46, ет.3,
1606 София,

“РОСАТОМ Централна Европа” ООД

Сергей Виталиевич Маргелов – Директор

Тел.: +420 727 800 240
Кристина Тепкян – Rusatomservice Bulgarian branch
e-mail: rusatomservice-bg@yandex.ru

Rosatom Central Europe Kft.
1054 Budapest, Szabadság sq. 7.
Granite tower 4. floor.
Росатом Центральная Европа Кфт.
Ул. Сабадшаг, д. 7, Гранитная
башня этаж 4,
г. Будапешт, Венгрия, 1054

“СЕЛМЕДА” ООД

Събин Събинов – Управител

“СЕЛМЕДА” ООД
ж.к. Дървеница, ул. Яна 4,
маг. 6
1756 София

“СИАНА ЕЛЕКТРИК” ЕООД

Алла Комарова – Управител

Тел.: 02 865 81 39
Факс: 02 865 81 09
e-mail: office@sianaelectric.com
e-mail: secretary@sianaelectric.com
web: www.sianaelectric.com

„Сиана Електрик“ ЕООД
бул. „България” № 81, секция
III, вх.В, ет. 2, офис 6
1404 София

“СИМЕНС ЕНЕРДЖИ” ЕООД

Представляващи:
Вихрен Стойнов

Тел.: 02 811 56 50; 02 811 56 53
Факс: 02 8115 660
e-mail: energy@siemens.com
web: www.siemens.bg

“Сименс Енерджи” ЕООД
ул. „Кукуш” № 2
1309 София

“СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Георги Георгиев – Изп. директор

Тел.: 02 936 03 73
Факс: 02 931 07 68
e-mail: office@starteng.com
web: www.starteng.com

„Старт Инженеринг“ АД
ул. „Локомотив“ № 3
1220 София

“ТИТА КОНСУЛТ” ООД

Явор Андреев – Управител

Тел.: 02 964 09 50
Факс: 02 964 09 50
GSM: +359 888 446 026
e-mail: office@thetaconsult.com
web: thetaconsult.com

“Тита Консулт” ООД
бул. „Джеймс Баучер” № 5А
1164 София

“Изпитателен център ТЕСТЕН” ЕООД

инж. Димитър Тодоров – Управител

GSM: 0889 333 361
e-mail:  d.todorov@ic-testen.eu

“Изпитателен център ТЕСТЕН“ ЕООД
гр. Варна,
бул. 8-ми приморски полк №128, офис 304

“УОРЛИ НЮКЛЕАР СЪРВИСИС” ЕАД

Джон Армстронг – Изп. директор

Тел.: 02 812 10 40
Факс: 02 812 10 42
е-mail: office@worleyparsons.com
web: www. worleyparsons.com

„Уорли Нюклиър Сървисис“ ЕАД
бул.”Тодор Александров” 85/87
1303 София

“ФРАМАТОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Радослав Михайлов – управител

Здравка Тодорова – офис мениджър
GSM: 0884 372 070
e-mail: zdravka.todorova@framatome.com
web: www.framatome.com

“Фраматом България” ЕООД
1000 София,
бул. Никола Вапцаров 53В,
етаж 3

“ФИЛКАБ” АД

Атанас Танчев – Изп. директор

Тел.: 032 277 171, 032 60 81 39
Факс: 032 671 133
e-mail: office@filkab.com
web: www.filkab.com

“Филкаб” АД
Ул. „Коматевско шосе” 92
4004 Пловдив

“ХИДРОРЕМОНТ ИГ” ООД

Ивайло Иванов – Управител

Тел./ Факс: 052 606 803
GSM: 0888 978 808
e-mail: office@hydroremont.com
web: www.hydroremont.com

“Хидроремонт ИГ” ООД
Южна Промишлена зона
9000 Варна

Сдружения Членуващи в Булатом

БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО

Младен Митев – Председател

e-mail: president@bgns.bg
web: www.bgns.bg

Петя Вряшкова –
GSM: 0898 435 141
E-mail: secretariate@bgns.bg

Българско Ядрено Дружество
бул. “Цариградско шосе” 72
1784 София

ЖЕНИТЕ В ЯДРЕНА ИНДУСТРИЯ – БЪЛГАРИЯ

Надежда Рангелова – председател

GSM: +359 889 654 350

„Жените в ядрена индустрия – България“
3320 Козлодуй
Дом на енергетика
Ул.”Хр.Ботев” № 4

ФЕДЕРАЦИЯ „АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА“ – КТ „ПОДКРЕПА”

Владимир Владимиров – Председател

Тел./ факс: 0973 75 724
e-mail: Pae@npp.bg

Дом на енергетиката
Ул. Хр.Ботев № 4
3320 Козлодуй

Фондации Членуващи в Булатом

ФОНДАЦИЯ “ЕВГЕНИЙ БАЛАБАНОВ”

Жечко Балабанов
e-mail: Mjb@enproco.com

Тел.: 02 962 08 32

ВУЗ и Институти Членуващи в Булатом

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Физико-технологичен факултет 

проф. д-р Румен Младенов – Ректор
д-р Мариана Шопова – контактно лице

Тел.: 032 261 422
e-mail: mariana.vutova@cern.ch
web: www.uni-plovdiv.bg

4000 Пловдив
Ул. Цар Асен № 24

ТУ- СОФИЯ

Факултет „Топло-ядрена
енергетика“

доц. д-р инж. Бончо Бонев – Зам. Декан на ФТК
Кабинет: 1439А
Тел.: 02 965 3279
e-mail: BIBonev@tu-sofia.bg
доц. д-р Калин Филипов
e-mail: filipov@tu-sofia.bg

Тел.: 02 965 2359
Факс: 02 965 2295
e-mail: dtnpe.tu.sofia@gmail.com
web: dtnpe.tu-sofia.bg

ТУ- София
Факултет „Топло-ядрена
енергетика“, бл.2, стая 2342
бул. „Климент Охридски” 8
1756 София

РУ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

акад. Христо Белоев – Ректор
e-mail: hbeloev@uni-ruse.bg
Николай Михайлов
e-mail: mihailov@uni-ruse.bg

Телефони:
Ректорат: 082 888 465
Тел. централа: 082 888 211
Факс: 082 845 708
e-mail: secretary@uni-ruse.bg
web: www.uni-ruse.bg

РУ “Ангел Кънчев”
ул. „Студентска” 8
7017 Русе

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

проф. д-р Димитър Панайотов Димитров – Ректор

Тел.: 02 8195 211
Факс: 02 962 39 03
e-mail: rector@unwe.bg

УНСС
Студентски град “Хр. Ботев”,
ул. „8-ми декември“
1700 София

ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА БАН

проф. д-р Димитър Тонев – Изп. директор

Тел.: 02 9743761
Факс: 02 9753619
e-mail: office@inrne.bas.bg
web: www.inrne.bas.bg

ИЯИЯЕ-БАН
бул. „Цариградско шосе” 72
1784 София

Индивидуални членове

Богомил Манчев – УС

Симеон Симов

Събин Събинов

Почетни членове

Борис Пеков

e-mail: bpekov@abv.bg

Валентин Терзиев

Васил Ничев

e-mail: vnichev@abv.bg

Владимир Христов

e-mail: vlad_h@abv.bg

Иван Генов

Иван Илиев

Йордан Костадинов

Красимир Николов

Консултативен съвет

Наско Михов

Александър Николов

e-mail: artynik@abv.bg

Валентин Николов

Димитър Ангелов

Захари Бояджиев

Иван Иванов

Иван Николов Иванов

e-mail: Ini1947@abv.bg

Иван Андреев

Иван Генов

Йордан Йорданов

e-mail: nucleon@abv.bg

Кирил Николов

e-mail: graf24@abv.bg