Skip to content

Алманах
на
Българската ядрена индустрия
справочник на дружествата, организациите и компаниите, членуващи в БУЛАТОМ

Списък на членовете на Булатом

Компании Членуващи в Булатом

„АДЕН ГРУП“ ООД

Евген Юревич – Управител
GSM: 0887 811 895

Тел.: 0973/72021
Факс: 0973/76029
e-mail: office@adengroup.eu
web: www.adengroup.eu

„АДЕН ГРУП“ ООД
Сграда „Развитие и
модернизации“, офис 104
АЕЦ „Козлодуй“
3321 Козлодуй

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
“ЙОНЕВ, ВЪЛКОВ & НЕНОВ”

Георги Йонев – Управител
GSM: 0888 583 777
Тодор Ненов – Уравител
GSM: 0888 712 735
Кирил Вълков – Управител
GSM: 0888 508 100

Тел.: 02 980 60 36
Факс: 02 980 80 36
е–mail: yvn@yvn-bg.com
web: www.yvn-bg.com

Адвокатско дружество
„Йонев, Вълков & Ненов”
ул. „Петър Парчевич” № 30
1000 София

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Георги Кирков – Изп. директор
e-mail: kirkov@npp.bg
Андрей Красночаров – Зам. изп. директор
Атанас Атанасов – Дир. Производство
Пламен Василев – Дир. УЦ
Свилена Николова – Дир. Правна и търг. дейност
e-mail: SNNikolova@npp.bg

Тел.: 0973 72020 – секретарка на изп.директор
e-mail: secretary@npp.bg
Факс: 0973 780 591
e-mail: document@npp.bg – за база данни и делова кореспонденция
web: www.kznpp.org

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ – НОВИ
МОЩНОСТИ“ ЕАД

Валентин Илиев – Изп. директор

Тел.: 0973/72104
Факс: 0973/72422
e-mail: newbuild@npp-nb.bg
web: www.npp-nb.bg

“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД
3321 Козлодуй
Ул. Панайот Хитов № 1 А

“АСУ КОТОВА СОФТ” ООД

Атанас Котов – Управител
GSM: 0888 257 176

Тел.: 02 946 18 41
Тел/факс: 02 946 18 51
e-mail: kotova@abv.bg
web: www.fsd-bg.com

“АСУ КОТОВА СОФТ” ООД
ул.”Каймакчалан” 1 Б
1505 София

„АТЕПЕ –ЕП” ЕООД

Евгени Пешев – Управител
GSM: 0884 623 519
GSM: 0894 781 278
e-mail: epeshev@atepe-ep.eu

Тел.: 02 9 888 144
Факс: 02 9 888 143
e-mail: epeshev@atepe-ep.eu
web: www.atepe-ep.eu

„АТЕПЕ – ЕП” ЕООД
Ул. „Софроний Врачански”
№ 15, ет.6
1303 София

„АТОМЕНЕРГОПРОЕКТ”
ЕООД

Ангел Попов
GSM: 0897 920 473
e-mail: angel@ncindustries.net

Тел.: 02 862 22 55
Факс: 02 962 49 32
e-mail: office@atomepr.com
web: www.atomepr.com

„Атоменергопроект” ЕООД
ул. „Вихрен“ № 10
1618 София

„АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” EАД

Николай Петков – Изпълнителен директор
GSM: 0899 940 637
Тел.: 0973/72940

Тел.: 0973/80018
Факс: 0973/80736
e-mail: aer@aer-bg.com
web: www.aer-bg.com

„Атоменергоремонт” ЕАД
Площадка “АЕЦ Козлодуй”
3321 Козлодуй

„АТОМСТРОЙ” ООД

Ивайло Иванов – Управител
GSM: 0886 317 173
e-mail: i.ivanov.atomstroy@abv.bg

Тел.: 0973/89101
Тел.: 0973/89102
Факс: 0973/8 07 01
e-mail: atomstroy@abv.bg

„Атомстрой“ ООД
Площадка АЕЦ
3321 Козлодуй

“АТП – АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД

Стефан Симовски – Управител
GSM: 0887 942 028
e-mail: s.simovsky@atomtoploproekt.com
Райчо Райчев
GSM: 0889 524 029
e-mail: r.raichev@atomtoploproekt.com
Владимир Юруков – Началник отдел „Анализи“
GSM: 0888 843 991
e-mail: v.yurukov@atomtoploproekt.com

Тел.: 02 423 3731
Факс: 02 426 2683
GSM: 0887 022 556 – Кулева (сътрудник)
e-mail : mail@atomtoploproekt.com
web: www.atomtoploproekt.com

„АТП – Атомтоплопроект„ООД
кв. „Лозенец“
ул. „Златен рог” № 16А, ет.9
1407 София

“БРЕЙВ МАСТЪР ЛОДЖИСТИК” ЕАД

Николай Ненов – Управител
GSM: 0888 629 638
e-mail: n.nenov@neftoil.eu

Тел.: 052/685551
Факс: 052/643266
e-mail: m.saracheva@neftoil.eu
web: www.port-belene.bg

“Брейв Мастър Лоджистик” EАД
ул. „Цар Калоян” № 10,
ет.4, ап.5
9000 Варна

“БУЛАРМЕКС-ИК” АД

Стоян Димитров Петков – Управител
Пламен Илиев – Изп. Директор
GSM:0888 692 274
e-mail: iliev@bularmex-ik.bg

Тел.: 032/674782; 032/674783
GSM: 0894457747; 0888692274; 0882050522
Факс: 032 673 979
e-mail: sales@bularmex-ik.bg
web: www.bularmex-ik.com

“БУЛАРМЕКС-ИК” АД
бул. „Кукленско шосе“
4000 Пловдив

„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД

Николай Банчев – Ръководител по икономика
GSM: 0886 030 052
Тел.: 02 91 51 829
e-mail: nbanchev@gbs-sofia.com
Мирослава Атанасова – техн. сътрудник
GSM: 0885 62 09 19
e-mail: m.atanasova@gbs-bg.com

Тел.: 02 91 51 858
Факс: 02 857 50 31; 02 957 12 10
e-mail: gbs-sofia@gba-sofia.com
web: www.gbs-bg.com

„Главболгарстрой” АД
ул. „Дамяница” № 3-5
1619 София

“ДЖИ СИ АР” АД

Богомил Манчев – Управител
e-mail: bogomol.manchev@gcr.bg
Петър Манчев
GSM: +359 888 990 966
e-mail: petar.manchev@gcr.bg
Георги Халев
GSM: +359 888 813 025
e-mail: george.halev@gcr.bg
Димитър Аврамски
GSM: +359 888 922 652
e-mail: dimitar.avramski@gcr.bg

Тел.: 02 474 88 00
Факс: 02 474 88 98
web: www.gcr.bg

ДЖИ СИ АР ЕООД
ж.к “Павлово”
ул. “Вихрен” № 10
1618 София

ДП ”РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ”

Дилян Петров – Изп. директор
GSM: 0889 216 826
e-mail: dilyan.petrov@dprao.bg
Маргарита Коркинова – Зам. изп. директор “ ФА и С“
Тел.: 02 903 51 02
e-mail: Margarita.Korkinova@dprao.bg

Тел.: 02 90 35 100
Факс: 02 96 25 078
Тел.: 02 903 51 25 – деловодство
e-mail: info@dprao.bg
web: www.dprao.bg

ДП ”Радиоактивни отпадъци”
бул. “Г.М.Димитров” 52А, ет.6
1797 София

„ЕВРО ЛИГАЛ ГРУП” ООД

Румен Манолов – Управител
GSM: 0888 805 495
e-mail: roumen.manolov@elg-bg.com
Любомира Дорева
GSM: 0886592838
e-mail: lyubomira.doreva@elg-bg.com

Тел.: 02 80 89 134
e-mail: office@elg-bg.com
web: www.elg-bg.com

„Евро Лигал Груп” ООД
ул. “Вихрен” № 10
1618 София

„ЕВРО СТАРС” ООД

Юлиян Йорданов – Управител
GSM: 0885 088 886

Тел.: 02 82 813 313
Факс: 02 82 813 314
e-mail: montage@eurostars.bg
web: www.mounting-es.com

„Евро Старс” ООД
бул. „България“ 310
7000 Русе

„ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ” ООД

Диана Ковачева – Управител
GSM: 0888 43 38 74
e-mail: D.Kovacheva@Elsystemsbg.com
Светла Трифонова – Управител

Тел.: 02 484 417
web: www.elsystems-bg.com

“Електрически системи” ООД
бул. “Братя Бъкстон” № 40,
сграда «Развитие» /бивша
Интрансмаш/, ет.2, офис 224
1000 София

“ЕЛКАБЕЛ” АД

Васил Божинов – Изп. директор
Петя Николова – Търговски директор
GSM: 0888 310 155
e-mail: p.nikolova@elkabel.bg

Тел.: 056 813 087; 056 800 811
Факс: 056 813 663
GSM: 0885 916 618
e-mail: export@elkabel.bg
web: www.elkabel.bg

“ЕЛКАБЕЛ” АД
ул. „Одрин” 15
8000 Бургас

“ЕНЕРГОСЕРВИЗ” АД

Георги Манчев – Изп. директор
GSM: 0885 414 419
Любомир Пиронков
GSM: 0889 838 969
e-mail: L.Pironkov@energoservice.bg
Иванка Краваева – Офис Мениджър

Тел.: 02 871 00 96; 02 871 38 07
Факс: 02 871 00 96
GSM: +359 882 212 247
e-mail: office@energoservice.bg
web: www.energoservice.bg

“ЕнергоСервиз” АД
Жилищна група “Южен парк”
бл. 43, вх. Б, офис 2 Б
1408 София

“EНПРО КОНСУЛТ” ООД

Валентин Василев – Управител
e-mail: MVVasilev@enproco.com
Милан Миланов – Управител
Тел.: 02 81 67 441
GSM: 0879 100 084
e-mail: MMilanov@enproco.com

Тел.: 02 81 67 400
Факс: 02 81 67 410
e-mail: office@enproco.com
web: www.enproco.com

“Енпро Консулт” ООД
бул.”Черни връх” № 107
1407 София

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Лъчезар Софрониев – Изп. директор

Тел.: 02 80 54 844
Факс: 02 80 54 849
GSM: 0886 854 488
e-mail: esco.engineering.sofia@gmail.com

„Еско Инженеринг” АД
ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 8
София 1408

“ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – КОЗЛОДУЙ”

Богомил Манчев – Изп. директор
GSM: 0888 511 911

Тел.: 0973 8 12 01
0973 7 29 87
Факс: 0973 8 03 08
e-mail: zskoz@zskoz.com
web: www.zskoz.com

“Заводски строежи – Козлодуй” АД
3321 Козлодуй

“И КЮ И БЪЛГАРИЯ “АД

Марин Йорданов – Изп. директор
GSM: 0887 37 02 52
e-mail: mjj@eqe.bg

Тел.: 02 963 20 49
e-mail: info@eqe.bg
web: www.eqe.bg

ИКюИ България” АД
бул. „Христо Смирненски” 1
1164 София

ИКОНА КОМЮНИКЕЙШЪНС
ГРУП ЕООД

Боян Димитров Петков – Управител
GSM: 0888 740 305
e-mail: boyanpetkov@aol.com

Тел.: 02 958 6130
Нина Мирчева
e-mail: nina@icona-bg.com

Икона Комюникейшънс Груп ЕООД
р-н Красно село, ул. Нишава
№ 43, ж.к. Белите брези
1680 София

„КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Йосиф Делийски – Управител
GSM: 0879 197 642

Тел.: 02 868 88 60
Факс: 02 868 88 61
e-mail: office@qvant-bg.com
web: www.qvant-bg.com

„Квант Инженеринг” ООД
бул. “Александър Малинов” 89
1000 София

КОНСОРЦИУМ „МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ И ЕКИПИРОВКА“

Петя Брънзова – Управител

Тел.: 02 480 68 96
Факс: 02 480 55 43
e-mail: Office@mse-bg.com
web: mse-bg.com

Консорциум „МСЕ“
ул. „Княжевска“ 56
1619 София

“КМС” ЕООД

Теодор Осиковски – Управител
GSM: 0888 418 336
e-mail: teodor_osikovski@eurotc.bg

Тел.: 02 439 24 00
Факс: 02 439 06 55
e-mail: office@kms-bg.com
web: www.komos-bg.com

КМС ЕООД
Ул. Димитър Манов № 10, ет.1
1000 София
Телефон: 02 439 24 00

„КРАНОСТРОЕНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Елена Иванова-Тодоровски – Управител
e-mail: chavdara.nikolova@kranostroene.com

Димитър Тодоров – Изп. директор
е-mail: marketing@kranostroene.com

Тел.: 02 832 71 21; 02 832 70 41; 02 938 29 39
Факс: 02 832 71 21; 02 832 70 41
e-mail: office@kranostroene.com
web: www.kranostroene.com

„Краностроене – Инженеринг“ ЕООД
ул. „Пробуда“ 12А
1220 София

„МЕРКОМ“ ЕООД

Константин Янакиев
GSM: 0888 675 801
e-mail: emilia@merkom.bg

Тел.: 02 988 40 54; 02 934 66 35
Факс: 02 989 77 84
e-mail: office@merkom.bg
web: www.merkom.bg

„Мерком“ ЕООД
ул. 545 № 5
1517 София

“МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД

Неделчо Бонев – Изп. директор
GSM: 0887 31 36 71

Николай Вълканов – Изп. директор

Тел.: 02 963 55 55
Факс: 02 962 42 50
e-mail: office@minstroy.com
web: www.minstroy.com

“Минстрой Холдинг” АД
бул. “Д-р Г.М.Димитров” № 57
1700 София

“МОТТ МАКДОНАЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД” ЕООД

Антон Андонов – Прокурист
GSM: 0897 257 980
e-mail: anton.andonov@mottmac.com

Светлин Филипов
GSM: 0888 663 426
е-mail: svetlin.filipov@mottmac.com
Офис е-mail: sofia@mottmac.com

МОТТ МАКДОНАЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД
1784 София,
Ул. Иван Абаджиев № 2А
Сграда Офис-А, ет.4

„ОМЕГА-СН“ ООД

Стефан Андреев Нинев – Управител
Андрей Нинев
GSM: 0898 666 480

Тел.: 02 925 21 63
02 925 20 74
Факс: 02 925 20 95
e-mail: office@omegaterm.com

„ОМЕГА-СН“ ООД
ж.к. Люлин
бул. „Дж. Неру” № 28
Силвър център, офис 13
1000 София

„ОСКАР-ЕЛ” ЕООД

Елена Минчева – Управител
GSM: 0887 787 017
e-mail: El.mincheva@gmail.com

Тел.: 02 962 46 93
Факс: 02 962 42 38
GSM: 0885 310 871
e-mail: office@oskar-el.com
web: www.oskar-el.com

„Оскар-Ел” ЕООД
Европейски път 88,
Божурище 2227
1000 София

„ПМУ” АД

Антон Чолаков – Изп. директор
GSM: 0888 724 488
Весела Янева – Сътрудник
GSM: 0889 555 012
Деян Костадинов – Юрисконсулт
GSM: 0889 218 631
e-mail: dkostadinov@pmu-bs.com

Тел.: 056 89 80 12
Факс: 056 89 80 10
GSM: 0888 390 504
e-mail: pmu_bs@spnet.net
web: www.pmu-bs.com

„ПМУ” АД
„Лукойл Нефтохим” площадка
8104 Бургас

“ПРОФЕШЪНЪЛ ТРАНСЛЕЙШЪН” ЕООД

Стоян Иванов – Управител

Тел.: 0884 10 6556
GSM: 0888 394 116
e-mail: office@protranslation.eu
web: www.protranslation.eu

“ПРОФЕШЪНЪЛ ТРАНСЛЕЙШЪН” ЕООД

ул. Ами Буе 46, ет.3,
1606 София,

“РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Нели Беширова – Изп. директор
GSM: 0884 188 888

Тел.: 02 808 97 06
Факс: 02 950 77 51
e-mail: riskеng@riskeng.bg
web: www.riskeng.bg

Риск Инженеринг АД
ж.к “Павлово”
ул. “Вихрен” № 10
1618 София

“РОСАТОМ Централна Европа” ООД

Сергей Виталиевич Маргелов – Директор
e-mail: Margelov@rosatom.com
Bulgarian branch
Олег Споялов – PR
Тел. +420 244 402 646
GSM: +420 702 218 776
e-mail: oaspoyalov@rosatominternational.com

Тел.: +420 727 800 240<br/>
Кристина Тепкян – Rusatomservice Bulgarian branch
GSM: 0879 377 977
e-mail: rusatomservice-bg@yandex.ru

Rosatom Central Europe Kft.
1054 Budapest, Szabadság sq. 7.
Granite tower 4. floor.
Росатом Центральная Европа Кфт.
Ул. Сабадшаг, д. 7, Гранитная
башня этаж 4,
г. Будапешт, Венгрия, 1054

“СЕЛМЕДА” ООД

Събин Събинов – Управител
GSM: 0897 848 711

СЕЛМЕДА ООД
ж.к. Дървеница, ул. Яна 4,
маг. 6
1756 София

“СИАНА ЕЛЕКТРИК” ЕООД

Алла Комарова
GSM: 0887 260 626
e-mail: tdep.sianaelectric@abv.bg

Тел.: 02 865 81 39
Факс: 02 865 81 09
e-mail: office@sianaelectric.com
e-mail: secretary@sianaelectric.com
web: www.sianaelectric.com

„Сиана Електрик“ ЕООД
бул. „България” № 81, секция
III, вх.В, ет. 2, офис 6
1404 София

“СИМЕНС ЕНЕРДЖИ” ЕООД

Представляващи:
Вихрен Стойнов
e-mail: Vihren.Stoynov@siemens.com
Зорка Иванова

Тел.: 02 8115 131
Факс: 02 8115 660
e-mail: energy@siemens.com
web: www.siemens.bg
За контакти:
Юл. Андреева –
Тел.: 02 8115 653
GSM: 0888 907 183
e-mail: juliana.andreeva@siemensenergy.com

Сименс Енерджи ЕООД
ул. „Кукуш” № 2
1309 София

“СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Георги Емилов – Изп. директор
GSM: 0898 690 700
e-mail: emilov@starteng.com

Тел.: 02 936 03 73
Факс: 02 931 07 68
e-mail: office@starteng.com
web: www.starteng.com

„Старт Инженеринг“ АД
ул. „Локомотив“ № 3
1220 София

“ТИТА КОНСУЛТ” ООД

Явор Андреев – Управител
GSM: 0889 919 840
e-mail: y.andreev@thetaconsult.com
Цветан Андреев – Консултант
GSM: 0887 30 67 26
e-mail: c.andreev@thetaconsult.com
Руми – GSM: 0887 857 178

Тел.: 02 964 09 50
Факс: 02 964 09 50
GSM: +359 888 446 026
e-mail: office@thetaconsult.com
web: thetaconsult.com
За контакти: Марияна Димитрова – Ръководител Администрация и логистика
e-mail: m.dimitrova@thetaconsult.com
GSM: +359 885 105 975

Тита Консулт ООД
бул. „Джеймс Баучер” № 5А
1164 София

“Изпитателен център ТЕСТЕН” ЕООД

инж. Димитър Тодоров – Управител
GSM: 0889 333 361
e-mail:  d.todorov@ic-testen.eu

GSM: 0889 333 361
e-mail:  d.todorov@ic-testen.eu

“Изпитателен център ТЕСТЕН“ ЕООД
гр. Варна,
бул. 8-ми приморски полк №128, офис 304

„УОРЛИПАРСЪНС НЮКЛИЪР СЪРВИСИС” ЕАД

Джон Армстронг – Изп. директор
Секретар – Милена Тодорова
Тел.: 02 812 10 50
Бойка Папазова – 0896 711 784
Тел.: 02 812 10 61
е-mail: Boyka.Kirilova@worleyparsons.com
Иванка Кушева – 0886 899 037
е-mail: Ivanka.Kusheva@worley.com

Тел.: 02 812 10 40
Факс: 02 812 10 42
е-mail: office@worleyparsons.com
вeb: www. worleyparsons.com

„УорлиПарсънс Нюклиър Сървисис“ ЕАД
бул.”Тодор Александров” 85/87
1303 София

“ФРАМАТОМ ГМБХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ”

Катя Любомирова – управител
GSM: 0887 620 300
е-mail: katia.lubomirova@framatome.com

Здравка Тодорова – офис мениджър
GSM: 0884 372 070
e-mail: zdravka.todorova@framatome.com
вeb: www.framatome.com

Фраматом България ЕООД
1000 София,
бул. Никола Вапцаров 53В,
етаж 3

“ФИЛКАБ” АД

Атанас Танчев – Изп. директор
GSM: 0884 698 207
е-mail: atanas.tanchev@filkab.com
Соня Пеева – координатор – отдел Маркетинг
GSM: 359 888 804 740
е-mail: sonya.peeva@filkab.com

Тел.: 032 608 133
Факс: 032 671 133
e-mail: office@filkab.com
web: www.filkab.com

Филкаб АД
Ул. „Коматевско шосе” 92
4004 Пловдив

“ХИДРОРЕМОНТ ИГ” ООД

Ивайло Иванов – Управител
GSM: 0888 313 640
e-mail: ivailo.ivanov@hydroremont.com
Христо Николов – Управител
Иван Иванов – Директор
GSM: 0888 814 721

Тел./ Факс: 052 606 803
GSM: 0888 978 808
e-mail: office@hydroremont.com
web: www.hydroremont.com

“Хидроремонт ИГ” ООД
Южна Промишлена зона
9000 Варна

Сдружения Членуващи в Булатом

БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО

Младен Митев – Председател
GSM: 0988 913 075
e-mail: mlmitev@inrne.bas.bg

e-mail: president@bgns.bg
web: www.bgns.bg

Петя Вряшкова –
GSM: 0898 435 141
E-mail: secretariate@bgns.bg

Българско Ядрено Дружество
бул. “Цариградско шосе” 72
1784 София

ЖЕНИТЕ В ЯДРЕНА ИНДУСТРИЯ – БЪЛГАРИЯ

Надежда Рангелова – председател

GSM: +359 889 654 350
E-mail: Nadin_17@abv.bg

„Жените в ядрена индустрия – България“
3320 Козлодуй
Дом на енергетика
Ул.”Хр.Ботев” № 4

ФЕДЕРАЦИЯ „АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА“ – КТ „ПОДКРЕПА”

Владимир Владимиров – Председател
GSM: 0887 393 233
e-mail: vbvladimirov@abv.bg

Тел./ факс: 0973 75 724
e-mail: Pae@npp.bg

Дом на енергетиката
Ул. Хр.Ботев № 4
3320 Козлодуй

Фондации Членуващи в Булатом

ФОНДАЦИЯ “ЕВГЕНИЙ БАЛАБАНОВ”

Жечко Балабанов
e-mail: Mjb@enproco.com
GSM: 0888 810 867

Тел.: 02 962 08 32

ВУЗ и Институти Членуващи в Булатом

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

проф. д-р Румен Младенов – Ректор
д-р Мариана Шопова – контактно лице
GSM: 0888 028 803

Тел.: 032 261 422
e-mail: mariana.vutova@cern.ch
web: www.uni-plovdiv.bg

4000 Пловдив
Ул. Цар Асен № 24

ТУ- СОФИЯ

доц. д-р инж. Бончо Бонев – Зам. Декан на ФТК
Кабинет: 1439А
Тел.: 02 965 3279
GSM: 0899 889 989
e-mail: BIBonev@tu-sofia.bg
Калин Филипов
GSM: 0888 601 531
e-mail: filipov@tu-sofia.bg

Тел.: 02 965 2359
Факс: 02 965 2295
e-mail: dtnpe.tu.sofia@gmail.com
web: dtnpe.tu-sofia.bg

ТУ- София
Факултет „Топло-ядрена
енергетика“, бл.2, стая 2342
бул. „Климент Охридски” 8
1756 София

РУ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

Христо Белоев – Ректор
GSM: 0887 472 153
e-mail: hbeloev@uni-ruse.bg
Николай Михайлов
GSM: 0888 539 388;
Тел.: 082 888 255
e-mail: mihailov@uni-ruse.bg

Телефони:
Ректорат: 082 888 465
Тел. централа: 082 888 211
Факс: 082 845 708
e-mail: secretary@uni-ruse.bg
web: www.uni-ruse.bg

РУ “Ангел Кънчев”
ул. „Студентска” 8
7017 Русе

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

Проф. д-р Димитър Панайотов Димитров – Ректор
e-mail: d.dimitrov@e-dnrs.org
Лилия Величкова – секретар на Ректора
e-mail: liliavel@unwe.bg
Тел.: 02 8195 515; 02 9625 305

Тел.: 02 8195 211
Факс: 02 962 39 03
e-mail: rector@unwe.bg

УНСС
Студентски град “Хр. Ботев”,
ул. „8-ми декември“
1700 София

ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА БАН

Димитър Тонев – Изп. директор
GSM: 0884 380 538
Мария Манолова
GSM: 0888 874 335
Петя Вряшнова

Тел.: 02 9743761
Факс: 02 9753619
e-mail: office@inrne.bas.bg
web: www.inrne.bas.bg

ИЯИЯЕ-БАН
бул. „Цариградско шосе” 72
1784 София

Индивидуални членове

Богомил Манчев – УС

GSM: 0888 511 911

ул. „Вихрен” № 10
1618 София

Симеон Симов

GSM: 0887 209 267

Събин Събинов

GSM: 0897 848 711

Почетни членове

Борис Пеков

e-mail: bpekov@abv.bg

GSM: 0879 424 434

ж.к. „Славия”, бл.40, вх.А, ап.3
1000 София

Валентин Терзиев

GSM: 0887 216 523
GSM: 0888 149 216
Тел./факс: 02 4438197
Мира – GSM: 0887 668 201

Валентин Терзиев
“Еко Програма” ООД
ул. „Хр. Белчев” № 2, ет.5,
офис 17
1000 София

Васил Ничев

e-mail: vnichev@abv.bg

GSM: 0888 377 119

Ул. проф. Кирил Попов 55-Г, ап. 62
1700 София

Владимир Христов

e-mail: vlad_h@abv.bg

GSM: 0888 232 091

Иван Генов

GSM: 0888 993 089

Ул. Г. Георгиев Гец № 15, ап.9
1000 София

Иван Илиев

GSM: 0894 44 20 70
Тел.: 0631/4 62 57

ул. „Акад. Александър
Божинов“ № 4, бл.9, вх.Д, ап.5
5250 Свищов

Йордан Костадинов

GSM: 0888 437 247

1000 София
ул. Ястребец 9 А, бл. 4 ап. 1

Красимир Николов

GSM: 0888 813 813

1408 София
Ул. Д. Манов № 13-15, ап.2

5250 Свищов
ул. Цар Борис, 29

Консултативен съвет

Наско Михов

Банкя, ул. З. Стоянов 2В

Александър Николов

e-mail: artynik@abv.bg

GSM: 0889 216 825

Жк. III, бл.22, вх.Д, ет.5, ап.13
3320 Козлодуй

Валентин Николов

GSM: 0878 939 655

Народно събрание

Димитър Ангелов

GSM: 0888 425 139

Жк. I, бл.19, ап.13, ет.5
3321 Козлодуй

Захари Бояджиев

GSM: 0888 929 194

Жк. II, бл.53, ап.6
3321 Козлодуй

Иван Иванов

GSM: 0888 354 144

Иван Николов Иванов

e-mail: Ini1947@abv.bg

GSM: 0888 952 416

гр. Белово
ул. Алабан № 24

Иван Андреев

GSM: 0889 500 366

Иван Генов

Йордан Йорданов

e-mail: nucleon@abv.bg

GSM: 0887 220 122

5200 Велико Търново
ул. Цар Самуил 6

Кирил Николов

e-mail: graf24@abv.bg

GSM: 0888 952 692

Ул. Бузлуджа № 31, ап.1
1606 София