Skip to content

ТРАДИЦИОННА МЕЖДУНАРОДНА ЯДРЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

7 юни – 9 юни, 2017
Варна, Зала „Ривиера”, хотел „Ривиера бийч”

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, Сряда, 7 юни 2017 г.

 1. Поздравителен адрес от името на Президента на Република България г-н Румен Радев.
 2. Проектите на Росатом по света. Г-н Вадим Титов, Директор Росатом Централна Европа, Русия.
 3. Проектът „Пакш-2“: Строителство на два блока на площадката на АЕЦ „Пакш“. Аттила Асоди, Член на Борда, Пакш 2, Унгария.
 4. Ядрената енергетика и ядрената политика на Франция. Н.Пр. Ерик Льобедел, Посланик на Франция в Република България.
 5. Състояние и перспективи за развитие на българската електроенергийна система. Пламен Герджиков, Електроенергиен системен оператор, България.
 6. Тенденции за развитието на ядрената индустрия в световен мащаб. Петър Манчев, Риск Инженеринг, България.
 7. Европейската ядрена индустрия и Форатом (нови ядрени мощности в Европа, обществено приемане, развитие на ключови политики). Дамиен Хенекуарт, Форатом, Белгия.
 8. Нова AREVA: Надежден интегриран европейски доставчик. Джером Сермаже, AREVA, Франция.
 9. Дейности по повишаване на производствената мощност на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй” до 3120 MW. Владислава Лалова, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 10. Предложение на PJSC “Turboatom” за модернизиране на проточната част на ЦВН на турбината K-1000-60/1500 на АЕЦ „Козлодуй“. Евгени Левченко, Турбоатом, Украйна.
 11. Сигурност на доставките на ядрено гориво в Европейския съюз. Юси Виханта, Евратом – Европейска комисия, Люксембург.
 12. Дейности на Евратом в изследванията и обучението. Катя Любомирова, Европейска комисия, Белгия.
 13. Необходимост от нова АЕЦ в светлината на новите реалности – критични върхови потребления и екологични норми за ТЕЦ. Никита Христов, Риск Инженеринг, България.

СЕСИЯ 1, Четвъртък, 8 юни 2017 г.

 1. Модернизация на КИПиА и системи за управление на конвенциалния и ядрения остров на базата на платформата RADICS. Опит от реализирането на тази платформа в АЕЦ „Ровно“.  Сергей Решетицкий, ПАО НПП Радий, Украйна.
 2. Преработка на улитката на ГЦН-195М за графитови уплътнения в АЕЦ „Козлодуй”. Технология и техника. Васко Цветков, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 3. Предимства на новия договор за техническо обслужване и модернизация в АЕЦ „Козлодуй”. Матиас Крел, AREVA GmbH, Германия.
 4. Проектни основи в АЕЦ „Козлодуй” по отношение на външни природни въздействия. Цветан Топалов, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 5. Техническо решение на Сименс за модернизация на Турбина K-1000-5.9/25. Клаус Романов, Сименс, Германия.
 6. Възвръщаемост на инвестицията при провеждане на самооценка на културата на сигурност. Владимир Янков, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 7. Радиоекологичния мониторинг – критерий и оценка за качеството на заобикалящата ни среда в района на АЕЦ “Козлодуй“. Русиян Цибрански, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 8. Независими верификационни пресмятания, изпълнени в ЕНПРО Консулт в рамките на експертиза на техническата документация за блок 6 по проект Разработване на  съвършенстван ядрено горивен цикъл и обосновка на безопасната работа на блокове 5 и 6 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с модифицирано ядрено гориво на мощност 3120 MW.  Александър Йорданов, ЕНПРО Консулт, България.
 9. Калибриране на система за измерване на дълбочината на изгаряне на ОЯГ от ВВЕР-440 в ХОГ на АЕЦ “Козлодуй”. Антон Матеев, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 10. Наблюдение в реално време и опит с дългосрочна експлоатация на важните за безопасността датчици на налягане и диференциално налягане в Украинските АЕЦ. Сергий Лебединский, Манометр-Кхархив Украйна.
 11. Структура на експлоатационната документация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”. Миграция на алармените процедури в система Ovation. Галина Костадинова, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 12. Развитие на платформи за КИПиА в СНПО „Импульс”. Константин Герасименко, ЧАО СНПО „Импулс”, Украйна.
 13. Модернизация на оборудването за контрол на неутронния поток на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“. Едуард Кулешин, СНИИП, Русия.

СЕСИЯ 2, Четвъртък, 8 юни 2017 г.

 1. Регулаторни аспекти на извеждане от експлоатация. Валентин Станчев, Агенция за ядрено регулиране, България.
 2. Актуализирана стратегия за управление на материалите от демонтажа на блокове от 1до 4 на АЕЦ „Козлодуй”. Бисер Тодоров, ДП РАО, СП ”ИЕ 1-4 блок”, България.
 3. Предварителна оценка на състоянието на хранилища за временно съхранение на исторически РАО в Специализирано поделение „ПХ РАО – Нови хан”. Елка Анастасова, ДП РАО, СП „ПХ РАО Нови хан”, България.
 4. Цех за намаляване на размерите и дезактивация. Борислав Илиев, ДП РАО, СП ”ИЕ 1-4 блок”, България.
 5. Администриране на информационна система за проследимост при управление на радиоактивни отпадъци. Мая Павлова, ДП РАO, СП „РАО Козлодуй”, България.
 6. Комплексно преработване на твърди радиоактивни, отпадъци по метода на разтопяване. Сергей Штефан, Атомтехенерго, Русия.
 7. Напредък на извеждане от експлоатацията на АЕЦ „Чернобил”. Андрий Билик, АЕЦ „Чернобил”, Украйна.
 8. Контейнери SKODA JS за отработило гориво и високо активни отпадъци от извеждане от експлоатация. Лудек Урбан, Шкода, Чешка Република.
 9. Контрол на дълбочината на изгаряне на касети ОЯГ при зареждането им за сухо съхранение в контейнери тип CONSTOR 440/84. Ивайло Петков, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 10. Композитни сорбенти на базата на резорцинол-формалдехидна смола. В.И.Сергиенко, Химически институт FEBRAS, Русия.
 11. Превоз на радиоактивни вещества. Августин Найденов, ДП РАО, СП „ПХ РАО Нови хан”, България.
 12. Имобилизиране на течен ниско-активен отпадък до АЕЦ „Козлодуй“ чрез изсушаване и спичане с неорганични добавки. Ивайло Гугов, ХТМУ, България.

СЕСИЯ 3, Петък, 9 юни 2017 г.

 1. Удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ – регулаторни аспекти. Орлин Величков, Агенция за ядрено регулиране, България.
 2. Удължаване на срока на експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“. Илдар Акбашев, АО ОКБ Хидропрес, Русия.
 3. Резултати от Периодичния Преглед на Безопасността (PSR) като основен елемент в процеса на продължаване на срока на експлоатация и получаване на лицензия на блокове 5,6 на  АЕЦ „Козлодуй“. Емил Стефанов, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 4. Проект за продължаване на срока на експлоатация на АЕЦ „Мецамор” (Армения). Г-н Артем Ушаков, Русатом Сервиз, Русия.
 5. Продължаване на срока на експлоатация на строителните конструкции на реакторно отделение на блок 5 на АЕЦ Козлодуй – анализи и заключения. Милко Милошев, г-н Георги Върбанов, г-н Марин Костов, Риск Инженеринг, България.
 6. Продължаване на срока на експлоатация на строителните конструкции на защитната обвивка на бл. 5 на АЕЦ Козлодуй – анализи и заключения. Стоян Андреев, Георги Върбанов, Марин Костов, Риск Инженеринг, България.
 7. Изпълнени дейности от ПСЕ на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“. Андрей Славчев, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 8. Квалификацията на безразрушителния контрол в АЕЦ Козлодуй – елемент от удължаването на срока на експлоатация на блокове 5 и 6. Васил Ничев, Квалификационен център АйКюСи-ЕООД, България.
 9. Съвременни тенденции при управление на стареенето на АЕЦ. Валентин Илиев, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 10. Резултати от ПСЕ за блок 5 и оставащи дейности за блок 6 на АЕЦ „Козлодуй”. Цветан Оведенски, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 11. Обследване на подземни тръбопроводи в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД. Григор Георгиев АЕЦ „Козлодуй“, България.

СЕСИЯ 4, Петък, 9 юни 2017 г.

 1. Взаимодействие на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД с международните ядрени организации – път за достигане до най-високите стандарти. Мирослав Генчев, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 2. ESTRA – система за електронно обучение в АЕЦ „Козлодуй“. Петър Калейчев, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 3. Изпълнение на обосновката на концепцията „Теч преди скъсване (LBB)“ за блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“. Владимир Юруков, АТП – Атомтоплопроект, България.
 4. Управление на несъответствията, коригиращи и превантивни действия. Веселина Димитрова, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 5. Метрологичното осигуряване – гарант за безопасната експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”. Тодор Тодоров, АЕЦ „Козлодуй“, България.
 6. Лидерско поведение в системата за управление на АЕЦ „Козлодуй“.  Димитър Андонов, АЕЦ „Козлодуй“, България.