Становище на Булатом по Проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие

В писмо до Министъра на енергетиката г-н Румен Радев, Сдружение „Български атомен форум“ изпрати своето становище, относно Проекта на Стратегия […]