Close
Skip to content

Организационен комитет

Председател: Богомил Манчев   – Български Атомен Форум

Членове:                                          

Наско Михов         – АЕЦ „Козлодуй“

Дилян Петров       – ДП „Радиоактивни отпадъци“

Нина Пейчева       – Български Атомен Форум

Ирена Йорданова – Български Атомен Форум

 

Научен комитет:

Председател: Станислав Георгиев – Български Атомен Форум

Членове: 

Светлозар Траянов – ДП „Радиоактивни отпадъци“

Найден Найденов – АЕЦ „Козлодуй“

 

За контакти:

1618 София/Sofia

ул. “Вихрен” № 10 / Vichren st. № 10

тел.:  +359 2 439 03 02

e–mail: info@bulatom-bg.org

Website: www.bulatom-bg.org