Close
Skip to content

Показаната програма е част от Общата информация за конференцията – Раздел I.

Първи ден

Пленарна сесия:

  • Поздравителни адреси;
  • Доклади свързани със състоянието на ядрени проекти в процес на изграждане в момента;
  • Доклади от представители на дипломатическия корпус.

Втори ден

Секция 1: Перспективи в развитието,  експлоатация и поддръжката на ядрени съоръжения – нови подходи.

Секция 2: Технологии и практики при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. Преработка и съхранение на РАО и ОЯГ – обмен на информация за изпълнение на подобни проекти

Трети ден

Секция 3: Срещи между руски и български фирми работещи в областта на ядрената енергетика – размяна на информация, свързана с възможностите за изпълнение на общи проекти в областта на ядрената енергетика в България и Русия:

  • На базата на получените заявки от страна на българските и руските фирми, участващи в конференцията, Организационният Комитет, отговарящ за провеждането на конференцията ще изготви програма, по която ще се провеждат тези срещи и която ще бъде предварително предоставена на фирмите от двете страни;
  • Практически всяка българска фирма ще има възможност да се срещне и обмени информация с всяка руска фирма, с която съответната българска фирма е пожелала да се срещне и обратно;
  • Срещите ще се провеждат в залите на хотел Ривиера 1, ангажирани за провеждане на конференцията, като всяка среща между съответната българска и руска фирма ще има продължителност от минимум 20 минути – времето за срещите ще зависи от броя на подадените заявки; 
  • Срещите ще се провеждат през целия ден на 12 юни 2020 г., като ще започнат от 8.30 ч. сутринта;