Skip to content

  МЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ

  БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА - НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

  16 – 18 септември 2020 г., в.к. “Ривиера”, Варна

  РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

  Важно !
  За правилното попълване на формата използвайте Google Chrome .
  Моля, в момента на попълване на регистрационната форма използвайте информацията за наличните свободни стаи за хотелско настаняване от приложената таблица в настоящата форма.

  1. Лична информация.

  Име и фамилия*:

  Фирма и позиция*:

  Адрес*:

  Тел*:

  Email*:

  2. Участие (моля вижте информацията от раздели I и IV от Общата Информация за конференцията)  с доклад в секция №:
  Пленарна сесияСекция 1Секция 2Секция 3
  на тема:  като представител на фирма :

  Забележка: Апелираме всички участници в конференцията да пристигнат във в.к. “Ривиера” и да се регистрират в рамките на 15.09.2020 г. Регистрацията за участие на 16 и 17.09.2020 г., преди започването на работата на конференцията, ще се извършва по изключение.

  3. Такса правоучастие.

  Такса правоучастие (в лева)

  Преди 15.08.2020

  След 15.08.2020

   Участник

  500

  550

   Член на Булатом

  400

  450

   Млади специалисти и студенти (до 28 години)

  300

  350

  Предварителното плащането на такса правоучастие е задължително и е гаранция за регистрацията на делегата. Организационният комитет не поема ангажимента за регистрация на участници без преведена такса правоучастие.

  Заплащането на такса правоучастие се извършва задължително авансово чрез:
  Платежно нареждане по банкова сметка на Булатом:
  SWIFT BIC код на ДСК ЕАД: STSABGSF
  Банкова сметка (в лева) – BG69STSA93000022263549

  ДАННИ ЗА ФАКТУРА*:

  Име на компанията*:

  ЕИК*:

  Адрес на регистрация*:

  МОЛ*:

  Сканирано копие от фактурата ще Ви бъде изпратено с e-mail, а оригинала ще Ви бъде предоставен по време на регистрацията, преди началото на конференцията.
  Всички разходи за направените преводи следва да бъдат за сметка на съответния участник в конференцията.
  По изключение заявки за участие в конференцията ще се приемат и след 07.09.2020 г. За тези участници в конференцията заплащането на такса правоучастие ще става на място, като сумите ще могат да се заплатят в брой или чрез кредитни карти, които се приемат от РИВИЕРА :VISA Card, Master Card.

  4. Хотелско настаняване.

  Важно! - Моля, в момента на попълване на регистрационната форма използвайте информацията за наличните свободни стаи за хотелско настаняване от приложената таблица в настоящата форма.

  Наличен контингент свободни стаи и цени.

  Дата на пристигане*:

  Дата на заминаване*:

  Брой нощи (изчислено):


  Choose a hotel*:

  Choose a room*:

  Choose a room*:

  Choose a room*:

  Моля да бъда настанен в двойна стая с:

  ОБЩА СУМА ЗА НОЩУВКИ (изчислено брой нощувки * единична цена на нощувка):
  EUR.

  Всички цени на хотелите са в евро за стая на ден и включват нощувка, закуска и застраховка, ползване на открит/закрит басейн, фитнес, чадър и шезлонг на басейна.
  Предварителното плащане на хотелското настаняване е задължително и е гаранция за регистрацията на делегата, както и за настаняването му в избран от него хотел. Организационният комитет не поема ангажимента за регистрация на участници без преведена сума за хотелско настаняване и такса правоучастие.
  Резервацията за хотелско настаняване е валидна единствено при авансово заплащане по банков път до 07.09.2020 г.

  Всеки участник следва да заплати целият си престой в избрания от него хотел предварително по банков път чрез:
  Платежно нареждане по сметка на “Р И В И Е Р А” АД
  BIC (SWIFT): RZBBBGSF
  IBAN: BG12RZBB 9155 1064 2559 20

  Сканирано копие от фактурата ще Ви бъде изпратено с E-mail, а оригинала ще Ви бъде предоставен на рецепция, при настаняване в съответния хотел, от „Ривиера“ АД. За въпроси, свързани с издаването и изпращането на фактурите за хотелско настаняване чрез Е-мейл, моля да са обръщате към г-н Хасан Бекир – E-мейл адрес: events@rivierabulgaria.com
  Всички разходи за направените преводи следва да бъдат за сметка на съответния участник в конференцията.

  Заплащане на хотелско настаняване на място, ще се допуска като изключение само за участниците, подали заявка за участие в конференцията след 07.09.2020 г. Плащането ще може да се прави в брой или с кредитни карти, които се приемат от РИВИЕРА: VISA Card, Master Card.

  5. Трансфер.

  Дата на пристигане:

  Час/мин:

  Номер на полет:

  Желая трансфер с: АвтомобилМикробус

  Дата на заминаване:

  Час/мин*:

  Номер на полет*:

  Желая трансфер с: АвтомобилМикробус

  Важно! - Цена на трансферa:
  - Автомобил – за до 3 души – в едната посока – 55 евро
  - в двете посоки – 80 евро
  - Микробус – за 4 до 16 души - в едната посока – 25 евро/на човек
  - в двете посоки – 40 евро/на човек
  Ако се заяви трансфер, неговата стойност се заплаща на рецепцията на к.к. Ривиера.

  6. Изложбена площ.

  (Моля запознайте се с информацията от раздел IX от основната информация за конференцията)
  В случай, че съответният участник желае да ангажира площ за представяне на фирма, моля да се обърне с конкретни параметри на искането си към Организационния комитет (необходима квадратура, наличие на маса (и) и столове, оборудване и др. (Вижте моля информацията в Общата Информация за конференцията раздел IX.)

  7. Социални мероприятия.

  Обяд включен в такса правоучастие 16 септември 2020 г.*:
  брой лица

  Коктейл “Добре дошли” включен в такса правоучастие 16 септември 2020 г.*:
  брой лица

  Обяд включен в такса правоучастие 17 септември 2020 г.*:
  брой лица

  Дегустация на вино включена в такса правоучастие 17 септември 2020 г.*:
  брой лица

  Обяд включен в такса правоучастие 18 септември 2020 г.*:
  брой лица

  Допълнителен куверт за придружаващо лице за обяд или участие в коктейла може да се заяви чрез настоящия формуляр или да се закупи от Секретариата на място. Цената на куверт за един или два обяда е по 17 Евро за обяд. Цената за куверт за заявени три обяда е по 16 Евро за обяд. Цената за куверт за коктейла е 40 Евро и може да бъде платена предварително чрез банков превод или на място при регистриране на участника.

  8. Анулации на вече платени такса правоучастие и суми за хотелско настаняване:

  • Преди 15.08.2020 г.- се възстановява сума равна на таксата правоучастие, като от нея се удържа стойността равна на 10 % от такса правоучастие за административни разходи. Платената сума за хотелско настаняване се връща в пълен размер.
  • Преди 01.09.2020 г. - се възстановява сума равна на таксата правоучастие, като от нея се удържат 50 % от такса правоучастие за административни разходи. Възстановяват се сумите за хотелско настаняване в пълен размер.
  • След 01.09.2020 г. – не се възстановяват суми от такса правоучастие и сумата за хотелско настаняване.

  Заявки за анулации ще се считат валидни, само ако са изпратени в писмена форма до Организационния комитет на конференцията по E-mail или по пощата (важи датата на изпращане на писмото от пощенското клеймо).

  СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА РЕЗЕРВАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР И СЪОТВЕТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЩЕ ВИ БЪДЕ ИЗПРАТЕНО ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО