ОБЩО СЪБРАНИЕ

Колективен орган

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Богомил Манчев

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Наско Михов
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД

Милан Миланов
Управител
„ЕНПРО Консулт“ ООД

инж. Дилян Петров
Изпълнителен директор
ДП „Радиоактивни отпадъци“

Александър Амаури
Изпълнителен Директор
„Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР
Станислав Георгиев
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
Нина Пейчева
КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ
Ирена Йорданова
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БУЛАТОМ В РАБОТНИТЕ ГРУПИ НА ФОРАТОМ