Skip to content

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Колективен орган

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Богомил Манчев

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Georgi Kirkov

 

Георги Кирков
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД

 

Милан Миланов
Управител
„ЕНПРО Консулт“ ООД

 

инж. Дилян Петров
Изпълнителен директор
ДП „Радиоактивни отпадъци“

 

Теодор Осиковски
Управител
„КМС” ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР
Станислав Георгиев
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
Нина Пейчева
КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ
Ирена Йорданова
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БУЛАТОМ В РАБОТНИТЕ ГРУПИ НА ФОРАТОМ