Булатом проведе редовното си годишно Общо събрание

Към Събранието бе проявен голям интерес и в него взеха активно участие представители на 70% от членовете на сдружението – […]