Писмо на Форатом до ръководството на Европейската комисия

Писмо на Форатом до ръководството на Европейската комисия по документа “EU Taxonomy Complementary Delegated Act” и възможността и условията за […]