Излезе от печат новото издание на Алманаха на българската енергетика Енерджи Инфо Бг 2024

Верен на дългогодишната си утвърдена традиция, и в най-новото си издание за 2024 г. луксозният печатен каталог предоставя детайлна информация за водещите компании в енергийния сектор у нас, удобно организирана в седем тематични раздела:
• Енергийна ефективност;
• Топлоенергетика;
• Електроенергетика;
• ВЕИ енергетика;
• Ядрена енергетика;
• Газификация, въглища, нефт;
• Зарядна инфраструктура за електромобили.

Енергийните експерти коментират
Възможността за коментарно участие в редакционната секция на годишния алманах “Кой кой е в българската енергетика” и тази година предизвика сериозен интерес сред ключовите експерти, организации и браншови асоциации в сектора.

В новото издание на Енерджи Инфо БГ ще откриете анализи и позиции на водещи български специалисти относно развитието на енергетиката през изминалата година. Сред тях са:
Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО);
Богомил Манчев, председател на УС на Български атомен форум (БУЛАТОМ);
д-р инж. Веселин Тодоров, председател и учредител на Сдружение “Соларна Академия България”;
Десислава Матева, административен директор, Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ);
Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара (БСК);
Иван Костов, член на УС на Индустриален клъстер “Електромобили” (ИКЕМ);
aрх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор и член на УС на Аутомотив Клъстер България (АКБ);
доц. Николай Тютюнджиев, ръководител на лаборатория по фотоволтаични и хибридни системи към ЦЛ СЕНЕИ-БАН;
Орлин Димитров, изпълнителен директор на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ);
доц. д-р Пламен Николов, директор на Институт по електрохимия и енергийни системи “Академик Евгени Будевски” – БАН (ИЕЕС-БАН)
Соня Николова-Кадиева, Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП)

В изказванията си специално за аудиторията на Енерджи Инфо БГ експертите акцентират върху последните пазарни, технологични и бизнес тенденции в енергийния сектор, обобщават важни постижения от изминалата година и анонсират предстоящите през 2024 г. инициативи.

Цялото съдържание на луксозното печатно издание вече можете да прочетете и онлайн тук

Издания и уеб канали за енергетика

Издателство TLL Media разполага с най-богатото у нас портфолио специализирани издания и уеб платформи за енергийна ефективност и енергетика. Над 10 години развиваме каналите и професионализма си в областта на енергийните технологии.