Skip to content

Б У Л А Т О М Ядрената енергия – основа за устойчиво развитие

Б У Л А Т О М Ядрената енергия –
основа за устойчиво развитие

КОНКУРС НА ТЕМА

КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2053 ГОДИНА?

Срок за участие: 22 декември 2023 г.

Обявяване на победителите: 19 януари 2024 г.

За Булатом

Сдружението БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ (БУЛАТОМ), учредено през м. юни 2001 г., е неправителствена организация, в която членуват инженерингови и строителни фирми, фирми доставчици на оборудване, физически лица – експерти в областта на ядрената енергетика. Още…

Site_Logo_Bulatom

Основните цели на Булатом

Conference_2017
  • Да оказва влияние за формирането на обективно обществено мнение за ядрената енергетика, като част от балансираната енергийна политика на България.
  • Да защитава интересите на българската ядрена индустрия, както пред държавните институции в страната, така и пред европейските институции чрез Европейския Атомен Форум (ФОРАТОМ).
  • Да координира дейността на своите членове по подготовката на технически експертизи за държавни и неправителствени организации в страната, както и за международните институции по различни въпроси на ядрената енергетика в България.
  • Да координира и подкрепя участието на български специалисти в международни конференции и изложби, свързани с ядрената индустрия.
  • Да подкрепя финансово и организационно мероприятията, организирани и осъществяване от Българското Ядрено Дружество и Жените в Ядрената Енергетика.