Skip to content

КОНКУРС на тема:

КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2053 ГОДИНА?

Срок за участие: 22 декември 2023 г.
Обявяване на победителите: 19 януари 2024 г.

Български Атомен Форум обявава конкурс за студенти от:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Технически университет – София

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Русенски университет „Ангел Кънчев“

УНСС

I. Тема на конкурса

Как си представяте ядрената енергетика на България през 2053 година?

II. Кой може да участва?

В конкурса могат да участват с доклади всички студенти от следните университети:

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Технически университет – София
 • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 • Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • УНСС

III. График на конкурса

1. Изпращане на доклади за участие в конкурса

 • Срок: 22/12/2023 г.

2. Преглеждане и оценяване на получените доклади

 • Срок: 10/01/2024 г.

3. Обявяване на победителите

 • Срок: 19/01/2024 г.

4. Награждаване на победителите

 • Дата и място: ще бъдат обявени допълнително

IV. Условия и провеждане на конкурса

1. Изисквания към докладите

 • Докладите трябва да бъдат изпратени чрез формуляра за участие в конкурса (тук).
 • Срок за изпращане на докладите: 22/12/2023 г.
 • Докладът трябва да бъде съпътстван от кратка анотация (около 2 страници).
 • Документите трябва да бъдат в PDF формат.
 • Докладите могат да бъдат изготвени от авторски колективи от максимум 3 студенти.

2. Комисия

 • Комисията, която оценява докладите е със следния състав:
  • Пламен Петков – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Калин Филипов – Технически университет – София
  • Мариана Шопова – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
  • Николай Михайлов – Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • Екатерина Богомилова – УНСС
  • Любен Лесидренски – Икона комюникейшънс груп
  • Станислав Георгиев – Булатом
 • Срок за оценяване на докладите: 10/01/2024 г.

3. Победители в конкурса и награждаване

 • Комисията ще избере трите най-добри доклада.
 • Победителите ще бъдат обявени на сайта на Булатом на 19/01/2024 г.
 • Награди: Почетни грамоти и наградата за първо място в размер на 1000 лв.
 • Наградените доклади ще бъдат включени в програмата на традиционната конференция на Булатом през месец юни 2024.

V. Основни източници на информация за разработка на докладите

1. Документи на Европейската комисия за осъществяване на Зеления преход

2. Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор на Република България с хоризонт до 2053 г.

3. Действащи в момента стратегии за развитие на енергетиката в България, снемане от експлоатация на ядрени съоръжения, както и погребване на радиоактивни отпадъци.

4. Публичната информация за проектите : АЕЦ „Белене“ – блокове 1 и 2 и АЕЦ „Козлодуй“ – 7 блок.

5. Резултати от проучвания на общественото мнение относно развитието на ядрената енергетика в България.