Skip to content

КОНКУРС на тема:

КАК СИ ПРЕДСТАВЯТЕ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2053 ГОДИНА?

Срок за участие: 30 октомври 2023 г.
Обявяване на победителите: 1 декември 2023 г.

Български Атомен Форум обявава конкурс за студенти от:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Технически университет – София

ТУ-София, филиал Пловдив

Русенски университет „Ангел Кънчев“

УНСС

До края на срока за подаване на доклади остават:

I. Тема на конкурса

Как си представяте ядрената енергетика на България през 2053 година?

II. Кой може да участва?

В конкурса могат да участват с доклади всички студенти от следните университети:

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Технически университет – София
 • ТУ-София, филиал Пловдив
 • Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • УНСС

III. График на конкурса

1. Изпращане на доклади за участие в конкурса

 • Срок: 30/10/2023 г.

2. Преглеждане и оценяване на получените доклади

 • Срок: 30/11/2023 г.

3. Обявяване на победителите

 • Срок: 01/12/2023 г.

4. Награждаване на победителите

 • На Коледното парти на Булатом
 • Дата: ще бъде обявена допълнително

IV. Условия и провеждане на конкурса

1. Изисквания към докладите

 • Докладите трябва да бъдат изпратени чрез формуляра за участие в конкурса (тук).
 • Срок за изпращане на докладите: 30/10/2023 г.
 • Докладът трябва да бъде съпътстван от кратка анотация (около 2 страници).
 • Документите трябва да бъдат в PDF формат.
 • Докладите могат да бъдат изготвени от авторски колективи от максимум 3 студенти.

2. Комисия

 • Комисията, която оценява докладите е със следния състав:
  • Пламен Петков – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Калин Филипов – Технически университет – София
  • Мариана Шопова – ТУ-София, филиал Пловдив
  • Николай Михайлов – Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • Екатерина Богомилова – УНСС
  • Любен Лесидренски – Икона комюникейшънс груп
  • Станислав Георгиев – Булатом
 • Срок за оценяване на докладите: 30/11/2023 г.

3. Победители в конкурса и награждаване

 • Комисията ще избере трите най-добри доклада.
 • Победителите ще бъдат обявени на сайта на Булатом на 01/12/2023 г.
 • Награди: Почетни грамоти и парични премии
 • Награждаване: По време на Коледното парти на Булатом
 • Наградените доклади ще бъдат включени в програмата на традиционната конференция на Булатом през месец юни 2024.

V. Основни източници на информация за разработка на докладите

1. Документи на Европейската комисия за осъществяване на Зеления преход

2. Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор на Република България с хоризонт до 2053 г.

3. Действащи в момента стратегии за развитие на енергетиката в България, снемане от експлоатация на ядрени съоръжения, както и погребване на радиоактивни отпадъци.

4. Публичната информация за проектите : АЕЦ „Белене“ – блокове 1 и 2 и АЕЦ „Козлодуй“ – 7 блок.

5. Резултати от проучвания на общественото мнение относно развитието на ядрената енергетика в България.

Формуляр за участие в конкурса

  1. Съгласия

  * Запознах се с условията за участие в конкурса.
  * Давам съгласие предоставените от мен лични данни да бъдат използвани само и единствено за нуждите на конкурса.


  2. Данни за авторите на доклада
  Университет:
  Университет:
  Университет:

  3. Регистрация и/или изпращане на доклад

  Посочете дали желаете само да се регистрирате за участие в конкурса и да изпратите доклада допълнително или да изпратите доклада и анотацията още сега.
  This form uses Akismet to reduce spam. Learn how your data is processed.

  До края на срока за подаване на доклади остават: