Булатом подкрепи Манифеста на ядрената индустрия

На 13 юни 2024 г. в Прага лидери от цялата европейска ядрена индустрия, сред които и Булатом, публикуваха манифест, в който очертават приоритетите си за новата Европейска комисия.

В Манифеста се казва, че основавайки се върху постигнато през последните месеци:

– Законът за нулевата нетна промишленост, където се признава потенциала на ядрената енергия да движи ЕС към въглеродно неутрално бъдеще и установява всеобхватна законодателна рамка, предназначена да насърчава разработването и внедряването на технологии с нулеви нетни емисии;

– Ядреният алианс на държавите членки на ЕС, които се ангажираха да разширят използването на ядрена енергия, призна, че ядрената енергия може да осигури до 150 GW електроенергиен капацитет до 2050 г. в ЕС в сравнение с приблизително 100 GW днес. Този ангажимент е в съответствие с ядрената инициатива Net Zero, стартирана през ноември 2023 г. по време на COP28, която има за цел да утрои световния ядрен енергиен капацитет до 2050 г.;

– Подкрепа за сектора от Европейската комисия по време на срещата на върха за ядрената енергетика през март 2024 г. и стартирането на Европейския индустриален алианс за малки модулни реактори (член на който е и Булатом), както и приемането от Европейския парламент на доклад по собствена инициатива относно ММР-и.

Ние “Трябва да градим върху това признание“, затова „Насърчаваме европейските институции да разработят амбициозна стратегия за ускоряване на декарбонизацията и електрификацията на европейската промишленост. Тази стратегия следва да отчита значителната роля, която ядрената енергия играе за повишаване на стратегическата автономност на ЕС” се казва в манифеста.

Лидерите на ядрената индустрия призовават политиците да: третират еднакво всички технологии с нулеви нетни емисии; да прилагат последователни и съгласувани политики, които улесняват разгръщането на ядрената енергетика; да се даде възможност на ядрената енергетика да получи достъп до фондовете и финансирането на ЕС; включването на ядрения горивен цикъл като благоприятстваща дейност в рамките на таксономията за устойчиво финансиране; да се гарантира, че нисковъглеродните технологии не са дискриминирани в данъчните политики; да се даде възможност за достъп на иновативни ядрени технологии до фондовете на ЕС извън рамките на програмата на Евратом и да се осигури по-голяма подкрепа за ядрените изследвания; подкрепа и инвестиране в развитието на квалифицирана ядрена работна сила.

В заключителната част на Манифеста се казва, че „Предизвикателствата са значителни, но не и невъзможни за преодоляване, ако европейските институции, правителствата на държавите-членки на ЕС и цялата ядрена общност си сътрудничат тясно, за да ги посрещнат. Европейската ядрена индустрия е изцяло ангажирана да изпълнява своята роля“.

И че „Време е да превърнем думите в действия. Заедно можем да направим разликата“.


Целият текст на Манифеста на Ядрената индустрия може да прочетете тук