Бранимира Маркова е победителя в конкурса на Булатом

Студентката от Техническия университет София, специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, Бранимира Маркова е победителя в проведения от Сдружение „Български Атомен Форум“ конкурс на тема: „Как си представяте ядрената енергетика на България през 2053 година ?“.

В конкурса право на участие имаха всички студенти от Софийски Университет, Технически Университет София, Пловдивски Университет, Русенски Университет и УНСС – София. Булатом изказва благодарност на всички студенти взели участие и на техните преподаватели.

Комисия, включваща и преподаватели от изброените по горе университети, определи като най-изчерпателен и последователен в изложението на изказаната основна теза на автора за възможното развитие на енергетиката на България, доклада на Бранимира Маркова на тема: „Как си представям ядрената енергетика на България през 2053 година?“ и единодушно взе решение да го класира на първо място.

Победителката в конкурса освен грамота, парична награда от 1000 лв., публикуване на доклада на интернет страницата на сдружението, получи и персонална покана за участие, за сметка на организаторите, в Традиционната Международна Ядрена Конференция на Български Атомен Форум, която ще се проведе в периода 05-07 юни 2024 г. във в.к. „Ривиера“ край гр. Варна.

Награденият доклад на Бранимира Маркова може да прочетете тук.

 

ПРОТОКОЛ от извършаната оценка на постъпилите доклади по обявения конкурс на Булатом