Информационна среща между представители на Българския Атомен Форум (БУЛАТОМ) и членове на Европейския парламент 19/09/2023 – Европейски парламент, Брюксел

На 19 септември 2023 г. в сградата на Европейския парламент се проведе среща между представители на Българския Атомен Форум (БУЛАТОМ) и членове на Европейския парламент.

БУЛАТОМ беше представляван от г-н Богомил Манчев (председател на управителния съвет), г-н Петър Манчев (главен финансов директор) и г-н Станислав Георгиев (изпълнителен секретар). На срещата присъстваха съвместно българските евродепутати и представители на изпълнителния съвет на неформалната група за подкрепа на ядрената енергетика в Европейския парламент. На срещата присъстваха и няколко дипломати от националните постоянни представителства на държавите членки в ЕС, които подкрепят ядрената енергетика. Членовете на базираната в Брюксел търговска асоциация за ядрената енергийна индустрия в Европа NuclearEurope също взеха участие и направиха кратък преглед на актуалното състояние на ядрената технология в ЕС, както и представиха своята работа.

Г-н Петър Манчев представи позицията на БУЛАТОМ за необходимостта от осигуряване на благоприятни условия за дългосрочно устойчиво развитие на българската ядрена енергетика. Той изрази позицията, че за последните 40 години АЕЦ “Козлодуй” осигурява повече от една трета от общото производство на електроенергия в страната по надежден и високоефективен начин, без да засяга климата и околната среда. БУЛАТОМ смята, че ключовата роля на ядрената енергетика в България трябва да бъде запазена, за да се гарантира енергийната сигурност и суверенитет на електроснабдяването на страната. БУЛАТОМ приветства настоящите планове за развитие на българската енергетика, които предвиждат удвояване на дела на електроенергията, произведена от атомните централи в периода до 2040 г. Ето защо България трябва да ускори изграждането на нови реактори на двете свои сертифицирани площадки в Козлодуй и Белене.

БУЛАТОМ изрази необходимостта от по-целенасочени мерки на националната политика, за да се осигури дългосрочно снабдяване с надеждна, нисковъглеродна, базова електроенергия на предвидима цена. Г-н Манчев посочи основните области, които трябва да бъдат подобрени:

 • Синхронизиране на всички съответни национални енергийни политики и дългосрочни стратегии, за да се включи управлението на ядрения горивен цикъл и радиоактивните отпадъци.
 • Развитие на националната инфраструктура (включително административен, регулаторен и инженерен капацитет) за внедряване на предстоящите ядрени технологии от четвърто поколение, включително създаване на благоприятни условия за разполагане на малки модулни реактори.
 • Формиране на силна национална позиция, която да бъде защитавана от националните институции, участващи в предстоящите дискусии в органите на ЕС за бъдещите условия за развитие на ядрената енергетика в Европейския съюз.
 • Бърза работа по разработването на 2 нови блока на площадка 2 на Козлодуй и 2 нови блока на площадка Белене.

Няколко членове на Европейския парламент също взеха думата, за да изразят своите виждания за развитието на ядрената енергетика.

 • Г-н Александър Йорданов (ЕНП – България) подчерта факта, че трябва да развием тази технология в България, но трябва да се придържаме към надеждни доставчици и да избягваме потенциални връзки с държави, които не споделят нашите ценности.
 • Г-н Ангел Джамбазки (ЕКР – България) изрази мнение, че България трябва да стои настрана от геополитиката, когато става дума за проекти като тези, защото именно това е причината все още да не можем да продължим с изграждането на нова АЕЦ.
 • Г-н Андрей Ковачев (ЕНП – България) обяви, че е против идеята геополитиката да бъде изключена от крайното решение, но подчерта, че ще трябва да изградим нови ядрени мощности за производство на електроенергия през следващите години, ако искаме да останем конкурентоспособни в региона.
 • Г-н Франк Богович (ЕНП – Словения) представи работата си като докладчик по предстоящия доклад по собствена инициатива на Европейския парламент относно малките модулни реактори и изрази идеята, че те са пътят напред за индустрията.

Всички присъстващи на срещата страни се съгласиха, че ядрената енергия ще бъде от решаващо значение за успеха на зеления преход в Европа и че България трябва да създаде стабилна правна и политическа рамка за подкрепа на усилията за удължаване живота на своите съществуващи ядрени съоръжения, както и изграждането на допълнителни реактори в бъдеще.

Списък на участниците

Членове на Европейския парламент

 1. Андрей Ковачев
 2. Александър Йорданов
 3. Ангел Джамбазки
 4. Петър Витанов
 5. Франк Богович (Словения – заместник-председател на групата за подкрепа на ядрената енергетика в Европейския парламент)
 6. Мариан-Жан Маринеску (Румъния – председател на интергрупата за подкрепа на космоса в Европейския парламент)

Сътрудници

 1. Слави Георгиев (сътрудник – Андрей Слабаков)
 2. Ангел Филипов (сътрудник – Асим Адемов)
 3. Калин Захариев (сътрудник – Андрей Новаков)
 4. Антоанета Кръстанова (сътрудник Александър Йорданов)
 5. Нора Картелова (сътрудник – Илхан Кючюк)
 6. Венцислава Тренчева (сътрудник – Искра Михайлова)
 7. Анна Асенова (сътрудник – Емил Радев)
 8. Саара Антинен (сътрудник – Ееро Хейнялуома – СиД, Финландия)
 9. Антоан Шайдер (сътрудник – Кристоф Грюдлер – председател на групата за подкрепа на ядрената енергетика в Европейския парламент)

Ядрени аташета от националните постоянни представителства към ЕС

 1. Г-жа Каталин Молнар (Унгария – Аташе по ядрените въпроси)
 2. Феликс Молдован (Унгария – Аташе за ядрената енергетика)
 3. Филип Монтарнал (Франция – Съветник на ядрения отдел)
 4. Лавиния Сандра Ризеа (Румъния- аташе по атомната енергия)

NuclearEurope

 1. Андрей Гойча – Политически директор
 2. Куентин Хайлман – Съветник по правните въпроси

Други

 1. Паскал Верхойст – Генерален директор, Европейски енергиен форум
 2. Жан Харве – Връзки с институциите на Европейския съюз в EDF
 3. Баптист Мургиа – Връзки с институциите на Европейския съюз в Orano