Skip to content

КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 АРХИВ

15 юни- 17 юни 2016
Ваканционен клуб “Ривиера”, Варна

Конференция 2016 Архив

Тук можете да разгледата и изтеглите докладите и презентациите от конференцията. Материалите са групирани според секциите на конференцията, в които са презентирани.

Откриване и пленарна сесия

Откриване и пленарна сесия

15/06/2016, сряда

 1. Поздравителен адрес и презентация от г-н Борислав Станимиров, Заместник-председател на Агенция за ядрено регулиране по тема : Продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“ – Лицензионен статус.
 2. Доклад на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, Венцислав Захов, ръководител отдел „Електрически режими“ в ЦДУ.
 3. РОСАТОМ – профил и проекти: Водени от световните енергийни предизвикателства. Г-н Вадим Титов, Росатом, Русия.
 4. Презентация Н. Пр. Мариян Якобоци, Посланик на Словакия в Република България.
 5. Перспективи за довършване на АЕЦ Белене без участие на държавата. Г-н Никита Христов, Риск Инженеринг, България.
 6. Управление на отработеното гориво от работа на атомни централи – пътища за преработка на отработеното гориво. Г-н Кристофор Ксери, Директор на Отдел Цикъл на Ядреното Гориво и технологии за РАО, МААЕ, Австрия.
 7. Енергетиката на България в новите условия, определени от конференцията за изменението на климата, проведена в Париж в края на 2015 г. Г-н Славчо Нейков, Председател на Института за Енергиен Мениджмънт, България.
 8. Ядрената програма на Иран – планове и развитие. Г-н Мохамад Чодя – Генерален Директор, Г-н Мохамад Мохсен Ертеджай – Заместник, отговарящ за ядреното гориво, Компания Тавана, Иран.
 9. Представяне на Шкода Ядрено Машиностроене, Йозев Перлик, Шкода ЯМ АД, Чехия.
 10. Интегрирана оферта за услуги. Г-н Дмитри Пашевич, Русатом Сервис, Русия.
 11. Култура на сигурност. Г-н Тодор Георгиев, АЕЦ „Козлодуй“, България.