Булатом стана член на Европейския Индустриален Алианс за малки модулни реактори (SMR)

С решение на Секретариата на Алианса от 30 април 2024 г. Булатом е приет за пълноправен член на Европейския Индустриален Алианс за малки модулни реактори (SMR).

Създаването на Алианса е в резултат на приетата на 12 декември 2023 година от Европейския парламент Резолюция относно малките модулни реактори (2023/2109(INI)). В която се казва, че решението се основава на това: „че ядрената енергия е технология с нулеви емисии, която не води до замърсяване на въздуха, и следователно малките модулни реактори имат потенциала да допринесат за постигането на целите на ЕС.

На 6 февруари 2024 г. Европейската комисия стартира Европейския индустриален алианс за малки модулни реактори (SMR) заедно със своето „ Съобщение относно препоръчителна цел за намаляване на емисиите до 2040 г. “.

Nucleareurope, чиито член е и Булатом, изигра важна роля в създаването на този алианс, благодарение на тяхната работата, извършена като председател на Европейския управителен комитет за предварително партньорство за SMR заедно със SNETP, ENSREG и Европейската комисия, и връзка им с членовете на Европейския парламент, която завърши с изключително голямо приемане на доклад по собствена инициатива относно SMR.

На 29-30 май 2024 г. в Брюксел ще се проведе Първата Генерална асамблея на Европейския индустриален алианс за малки модулни реактори (SMR). На това събитие, на което и Булатом ще вземе участие, ще бъде създадена структурата на Алианса – Управителния съвет, технически работни групи и темите, които ще бъдат обхванати. Консолидираните критерии за допустимост за оценка на проекти за MMR, потенциално подкрепени от Алианса, също ще бъдат представени и обсъдени на форума. На втория ден ще бъдат представени целта, дейностите и очакваните резултати от всяка предложена техническа работна група, като на членовете им ще бъде предложена възможност да изберат предпочитаната(ите) от тях работна група(и) за участие.

Като пълноправен член на Алианса, Булатом има амбициите и желанието нейните представители да вземат активно участие в техническите работни групи, за да може България да продължи да има съществен принос и роля при разработването на политики и действия за развитието на европейската ядрената енергетика и в частност на Малките модулни реактори.

 


Повече за Европейския Индустриален Алианс за малки модулни реактори (SMR) може да прочетете тук