БУЛАТОМ публикува Доклада си за динамиката на изменение на основните показатели за основните характеристики на електроенергийния сектор

За трета поредна година Сдружение „Български Атомен Форум“ – Булатом публикува на сайта си „Доклад за динамиката на изменение на основните показатели в база данни на БУЛАТОМ за основните характеристики на електроенергийния сектор към 2022 г.“. Докладът е изготвен по поръчка на сдружението от фирма „СЕЛМЕДА“ ООД, с цел представяне на динамиката на изменение на основните показатели в публично достъпните данни за основните характеристики и резултатите на енергийния сектор в България през последните години, представени в редакция 2023 г. на База Данни Електроенергийна Система (БД-ЕС).
База данни БД-ЕС е специализиран информационен инструмент разработен през 2021 г, който позволява за първи път от десетилетия насам, на едно място да бъдат събрани и обобщени публично достъпни данни на всички учреждения, организации и фирми, занимаващи се с електропроизводство и пренос на електроенергия в България.
В раздели 2 и 3 на доклада е направена оценка и представяне на динамиката на изменение на основните показатели и резултати от работата на електроенергийния сектор в България от основен интерес за дейността и целите на БУЛАТОМ при отчитане на тяхното изменение, представено в редакция 2023 на БД-ЕС.
Представени са и конкретни заключения за изменението в основните наблюдавани тенденции, които характеризират развитието на електроенергийния сектор в средно-срочен план.
Сдружението Български Атомен Форум (БУЛАТОМ), член на Европейския атомен форум е основната неправителствена организация изразяваща позицията и интересите на компаниите от ядрения сектор в България и най- голямото професионално сдружение, осигуряващо експертна помощ по всички въпроси в областта на ядрената енергетика в България.
Основните цели на сдружението са да представя на обществеността обективно мнение по въпросите, свързани с ядрената енергия. Във връзка с това БУЛАТОМ изпрати за информация Доклада на Президента на Р. България, на Председателят и зам. председателите на Парламентарната комисия по енергетика в 49-о Народно събрание, на Министерството на енергетиката, на Български енергиен холдинг и на Националната Електрическа компания.
Предоставяйки доклада, чрез сайта си, на цялата българска общественост, БУЛАТОМ се надява да допринесе за по-голяма яснота за посоката, в която трябва да се развива енергийната стратегия на Р. България и основното мястото на ядрената енергетика в нея.

Докладa може да прочетете тук