Съвместно съобщение за медиите: укрепване на сътрудничеството в областта на ядрената енергия между европейските държави-членки

По повод неофициалния съвет на министрите на енергетиката в Стокхолм, министрите и високопоставени представители на 11 държави-членки* се срещнаха тази сутрин с Комисията и председателството, за да заявят отново своята воля за укрепване на европейското сътрудничество в областта на ядрената енергия. В съответствие с целите на Договора за Евратом, насърчаването на изследванията и разпространението на техническа информация, определянето на единни стандарти за безопасност в съответствие с най-добрите международни практики и засилването на промишленото сътрудничество в развитието на европейския капацитет за ядрена енергия са важни цели на общата енергийна политика.
Министрите се споразумяха да насърчат по-тясното сътрудничество между своите национални ядрени сектори, за да осигурят най-доброто сътрудничество между веригите за доставки и да проучат съвместни програми за обучение и индустриални проекти, за да подкрепят нови проекти, включително базирани на иновативни технологии, както и експлоатация на съществуващи електроцентрали. Те обсъдиха и възможностите за по-нататъшно научно сътрудничество и координирано внедряване на най-добрите практики в областта на безопасността.
Ядрената енергия е един от многото инструменти за постигане на нашите климатични цели, като базово производство на енергия и за сигурност на доставките.

*България, Хърватия, Чехия, Франция, Унгария, Финландия, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Словения.

Източник: Ministères Écologie Énergie Territoires (ecologie.gouv.fr)