Разработка на Булатом: База данни „Електроенергийна система“, редакция 2022 г. и доклад за динамиката на изменение на основните показатели в база данни на Булатом за основните характеристики на електроенергийния сектор към 2021 г.

Докладът е изготвен с цел представяне на динамиката на изменение на основните показатели в публично достъпните данни за основните характеристики и резултатите на енергийния сектор в България през последните години.