Ядрената енергетика е в основата на устойчивото енергийно развитие на държавата

д-р инж. Богомил Манчев, изпълнителен директор на GCR