Булатом стана член на Европейския Индустриален Алианс за малки модулни реактори (SMR)

С решение на Секретариата на Алианса от 30 април 2024 г. Булатом е приет за пълноправен член на Европейския Индустриален […]