Конференцията на Булатом 2024 във фокуса на NucNet